Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

DEBAT: "Forkert beslutning på en misvisende baggrund"

Ved byrådsmødet 29. august blev det desværre vedtaget af et enigt byråd undtagen et medlem (Nye Borgerlige), at adgangen til det nye boligområde Uvelse Nord skal fastholdes fra vest.

Vi kommer til at miste den eneste smukke natursti, vi har i byen, idet det er her, man vil lægge adgangsvejen

248 borgere havde skriftligt givet til kende, at det for byen, for de nye beboere, og for naturen ville være langt bedre med en østlig adgangsvej. Dette fordi beboerne så på få hundrede meter ville kunne komme direkte ud til hovedvejen mod Hillerød.

Den vestlige adgangsvej og ideen om den stammer fra, da Uvelse var en del af Slangerup Kommune, hvor folk mere skulle til Slangerup eller Frederikssund.

I dag skal de oftere til Hillerød eller til motorvejen, hvor den vestlige adgangsvej betyder en betydelig omvej, der giver øget trafikbelastning i bymidten med øget risiko for skolebørn m.m., foruden at det vil irritere de nye beboere.

Sidst, men ikke mindst, kommer vi til at miste den eneste smukke natursti, vi har i byen, idet det er her, man vil lægge adgangsvejen.

I oplægget til byrådet var der nogle fejl, således det efter vores mening ikke var på et fuldt og korrekt informeret grundlag, byrådet stemte.

I oplægget til byrådet var der nogle fejl, således det efter vores mening ikke var på et fuldt og korrekt informeret grundlag, byrådet stemte

Der stod bl.a., at der i forhold til de 248 indsamlede protestunderskrifter med begrundelse kun var tale om et høringssvar, og det blev oplyst, at der i alt var indkommet 15 høringssvar.

Det er forkert og meget misvisende, at de 248 underskrifter omtales og vægtes som ét høringssvar.

Endvidere stod der, at 164 var fra Uvelse. Det har også været en vinklet og misvisende oplysning for byrådet.

Vi har nu gennemgået underskrifterne grundigt, og kun højst 17 stammer fra personer uden for Uvelse-Lystrup. Heraf var de fleste fra Hillerød. 231 var således fra Uvelse-Lystrup.

Der er paralleller til separatkloakeringen på den måde, at byrådet har tromlet et flertal af beboerne i et lokalområde og truffet en fejlbeslutning.

Publiceret 26 September 2018 20:00