"Det er uansvarligt at overdrive udgifterne for at forhindre, at et alvorligt miljøproblem løses," skriver byrådsmedlem Tue Tortzen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: "Overdrivelse og oversvømmelse"

Tue Tortzen (Enhedslisten), byrådsmedlem, Slettebakken 1, Hillerød

Jens Gammeltoft overdriver voldsomt, når han hævder, at det koster 50.000 kroner per husstand at separatkloakere. Prisen er anslået til 30.000 i gennemsnit, men mange steder er der lavet nedsivning og fællesanlæg til under 10.000 kroner.

Man skal også tage i betragtning, at huse bygget før 1980 som oftest har kloakrør af beton – rør som er ved at være udtjente. Hvis man bruger disse gamle rør til regnvandet – hvor det ikke gør noget de er utætte – og så lægger nye pvc-rør til spildevandet, får man separatkloakering til nogenlunde samme pris som den nødvendige udskiftning af fællesledningen.

Jens Gammeltoft overdriver voldsomt, når han hævder, at det koster 50.000 kroner per husstand at separatkloakere

Det er ganske naturligt at være imod udgifter, men det er uansvarligt at overdrive udgifterne for at forhindre, at et alvorligt miljøproblem løses.

Jens Gammeltoft og de ”ansvarlige politikere”: Tager I ansvaret for forurening af åer, søer og hav ?

I kan i alt fald ikke undskylde jer med, at I ”ikke vidste bedre”.

Publiceret 15 September 2018 20:00