En lægepraksis i Sundhedscentret både vil fremtidssikre Sundhedscentret og give stabilitet i forhold til den sammenhængende indsats hos den enkelte borger,skriver Venstres Annette Rieva. Pressefoto

En lægepraksis i Sundhedscentret både vil fremtidssikre Sundhedscentret og give stabilitet i forhold til den sammenhængende indsats hos den enkelte borger,skriver Venstres Annette Rieva. Pressefoto

DEBAT: Et fremtidssikret sundhedscenter

Annette Rieva (V), næstformand Omsorg og Livskraftudvalget, Pibe Møllevej 16, Alsønderup

Hillerød kommune er blevet tildelt 12 mill. kr. i puljemidler til en flerlægepraksis i forbindelse med Sundhedscentrets udvidelse, dette forudsat, at Hillerød kommune finansierer den resterende del af udvidelsen. En beslutning der skal træffes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

I udbygningen ligger ligeledes flere driftsfordele og lejeindtægter, samt muligheden for at imødekomme opgaverne inden for det nære sundhedsvæsen

Der er ingen tvivl hos mig om, at en lægepraksis i Sundhedscentret både vil fremtidssikre Sundhedscentret og give stabilitet i forhold til den sammenhængende indsats hos den enkelte borger. Det vil understøtte et stærkt sundhedsfagligt miljø mellem den almene praksis og de kommunale funktioner i Sundhedscentret. Her er det også værd at nævne, muligheden for at benytte fælles laboratorie- og diagnostisk udstyr, kortere kommandoveje og et tættere samarbejde mellem forskellige faggrupper.

I udbygningen ligger ligeledes flere driftsfordele og lejeindtægter, samt muligheden for at imødekomme opgaverne inden for det nære sundhedsvæsen, hvor Sundhedscentrets opgaver bliver langt mere komplekse i fremtiden. I udbygningen ligger en fremtidssikret rehabilitering med 15 sengestuer, møderum til pårørende og faste arbejdspladser til det sundhedsfaglige personale. Det vil sige, at der både bygges stort nok, således at der er plads til borgerne og deres pårørende, samt at vi skaber ordentlige forhold for personalet. Derudover indtænkes høj faglighed, hvor netop det tværprofessionelle samarbejde er i højsædet.

Det er i alles interesse, at en udvidelse inkl. flerlægepraksis prioriteres

I budgetforhandlingen er flere scenarier i spil i forhold til Sundhedscentrets udvidelse, og jeg mener, at det er i alles interesse, at en udvidelse inkl. flerlægepraksis prioriteres. Ofte bemærker man som borger ikke de sundhedstilbud ens kommune står for, før man får et reelt behov. Derfor mener jeg det er vigtigt, at vi som politikere er garanter for, at vi vælger løsninger der er både fremtidssikret og af højeste kvalitet for borgerne, således at Hillerød kommune kan imødekomme behovet når det opstår.

Publiceret 12 September 2018 20:00