"Meromkostningen ved at separatkloakere ved nybyggeri og større omlægninger af kloak beløber sig til ca. 2.000 kroner. Den "Tvungne separatkloakering på privat grund", vi protesterede imod, havde et omkostningsniveau på kr. 50.000 og opefter," skriver Jens Gammeltoft. Arkivfoto

DEBAT: Kommentar til Tue Tortzens seneste debatindlæg om separatkloakering

Jens Gammeltoft, Smedievej 121, 3400 Hillerød

Jeg er glad for, at du (Tue Tortzen, red.) synes, det kun er rimeligt, at de 90 grundejere i Skævinge nu bliver fritaget for at separatkloakere på privat grund..

Må jeg minde om, at du i oktober 2016 stemte imod forslaget om fritagelse af Skævinges 90 grundejere.

Du skriver endvidere, at halvdelen af Hillerød Kommunes husstande har betalt for separatkloakering, og at de nu sammen med resten af Hillerød Kommune skal betale en højere spildevandsafgift. Du ved udmærket, at meromkostningen ved at separatkloakere ved nybyggeri og større omlægninger af kloak beløber sig til ca. 2.000 kroner. Den "Tvungne separatkloakering på privat grund", vi protesterede imod, havde et omkostningsniveau på kr. 50.000 og opefter. Den type separatkloakering er der formentlig under 10 grundejere i Hillerød Kommune, der har foretaget.

Jeg betragter det slet ikke som "vattede politikere", der ændrer mening, når der kommer nye oplysninger frem. Materialet, der var udarbejdet op til efteråret 2016 indeholdt en del fejlberegninger og var en decideret forskelsbehandling af ca. 15% af Hillerød Kommunes grundejere.

Da spildevandsplanen blev sat i bero, vedtog et stort flertal i byrådet nogle nye bærende principper for en kommende spildevandsplan. Du var godt nok ikke enig, men et stort flertal stemte den løsning igennem. Rart at mange borgeres relevante protester blev hørt af et stort flertal i byrådet.

Jeg betragter det slet ikke som "vattede politikere", der ændrer mening, når der kommer nye oplysninger frem

Den aktive borgergruppe, du henviser til, repræsenterede rent faktisk underskrifter fra ca. 2.000 grundejere. Vi protesterede over urimeligheden i, at en lille del af grundejerne skulle forskelsbehandles og betale store omkostninger for "Tvungen separatkloakering på privat grund". Et projekt, der ikke med sikkerhed ville give en relevant stor gevinst.

Udfordringer med klimaændringer og hermed regn- og spildevand er og bliver en fælles udfordring for alle borgere i Hillerød Kommune.

Publiceret 10 September 2018 20:00