I Hillerød Kommune er normeringerne i dagtilbuddene ikke bare under landsgennemsnit, men langt under gennemsnittet målt i Nordsjælland. Der er simpelthen for få voksne pr. barn i dagtilbuddene, skriver BUPL. Modelfoto

I Hillerød Kommune er normeringerne i dagtilbuddene ikke bare under landsgennemsnit, men langt under gennemsnittet målt i Nordsjælland. Der er simpelthen for få voksne pr. barn i dagtilbuddene, skriver BUPL. Modelfoto

DEBAT: "Ambitionerne er på plads i Hillerød - men ikke normeringerne"

Christa Thestrup, forhandlingsleder Hillerød, BUPL Nordsjælland

Debat I Hillerød Kommune er politikerne ambitiøse. De har fat i noget af det rigtige. Desværre skal man kigge godt efter i både budgetter og pædagogernes virkelighed, når man skal genfinde alle de velmente ord.

I Hillerød Kommune er normeringerne i dagtilbuddene ikke bare under landsgennemsnit, men langt under gennemsnittet målt i Nordsjælland. Der er simpelthen for få voksne pr. barn i dagtilbuddene. Og tillige har kun 56 procent en uddannelse som pædagog.

Begge dele står i skærende kontrast til de glædelige meldinger om, at pædagogerne skal arbejde mere i små grupper med et stærkt fokus. Dette fokus skulle skabes ved at etablere grupper af kompetencepædagoger, der kan tilrettelægge forløb med et højt fagligt indhold.

Det står også i kontrast til resultatet af vilkårsundersøgelsen, som BUPL har gennemført. To af tre pædagoger svarer, at der sjældent eller aldrig er tid til at arbejde med børnene i mindre grupper.

I Hillerød Kommune er politikerne ambitiøse. De har fat i noget af det rigtige. Desværre skal man kigge godt efter i både budgetter og pædagogernes virkelighed, når man skal genfinde alle de velmente ord

Og otte af 10 pædagoger svarer, at der ofte eller meget ofte er et eller flere børn pædagogen ikke kan drage omsorg for eller give tilstrækkelig opmærksomhed på grund af personalemangel.

På skoleområdet er ambitionerne også høje. Politikerne ved, at pædagogerne er vigtige samarbejdspartnere i skolen og vil, at der skal være en pædagog i alle klasser. Desværre dækker ressourcerne kun fem timer pr. klasse til og med 3. klasse.

Når skoleklokken ringer ud, viser undersøgelsen, at de udsatte børn tilsyneladende ikke er udsatte efter skoletid. Støtten forsvinder, og pædagogernes arbejde for at give alle børn lige muligheder for blandt andet at indgå i fællesskaber forsvinder dermed også. 48 procent af pædagogerne i undersøgelsen svarer, at der ofte eller meget ofte ikke er tid til at give den nødvendige støtte til udsatte børn.

Udsatte børn tilsyneladende ikke er udsatte efter skoletid. Støtten forsvinder, og pædagogernes arbejde for at give alle børn lige muligheder for blandt andet at indgå i fællesskaber forsvinder

Kære politikere. Det er skønt med høje ambitioner og stærke beslutninger på vegne af vores børn og pædagoger. Vi kan bare ikke komme udenom, at ambitionerne skal kunne læses ud af budgettet. Vi sparer faktisk penge ved at investere i børnene.

Publiceret 10 September 2018 19:00