Tue Tortzen. Arkivfoto: Claus Beyer

Tue Tortzen. Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT: Separatkloakering nok en gang

debat Det er kun rimeligt, at de få grundejere i Skævinge, som var pålagt at separatkloakere, bliver fritaget.

Når man laver om på planerne, må man sørge for, at folk bliver behandlet lige.

Men tilbage står den kendsgerning, at halvdelen af Hillerøds husstande har betalt for separatkloakering, og at alt nybyggeri kommer til at betale for det.

Bortset fra den økonomiske uretfærdighed er det stadig et stort problem for miljøet, at kloakkerne løber over, når det regner meget

Dermed skal over halvdelen af borgerne både betale for at skille regnvandet fra – og betale højere og højere spildevandsafgift, fordi den anden del af borgerne stadig leder deres regnvand i fælleskloakken.

Bortset fra den økonomiske uretfærdighed er det stadig et stort problem for miljøet, at kloakkerne løber over, når det regner meget.

Når det blandede regn- og spildevand kommer ud i åer og søer, spredes bakterier , miljøgifte og næringsstoffer til skade for dyr og planter.

Det problem kan kun løses ved at skille regnvandet fra spildevandet – det var det, vi var i gang med i den spildevandsplan, som Byrådets øvrige partier – fra SF til Venstre – droppede sidste år.

Den plan, de nu er ved at udarbejde, går på at tage regnvandet fra vejene og offentlige bygninger væk fra fælleskloakkerne. Det er bedre end ingenting, men det giver ikke sikkerhed mod overløb, og der går næppe mere end 3 år før vi får pålæg fra Miljøministeriet om at forbedre vores kloaksystem, så det ikke løber over.

Den eneste måde, vi kan styre det, er ved at separatkloakere flere boligområder – så før eller siden kommer de fleste husstande til at separatkloakere alligevel.

Tilbage står den kendsgerning, at halvdelen af Hillerøds husstande har betalt for separatkloakering, og at alt nybyggeri kommer til at betale for det

Derfor er det ærgerligt for os alle, at politikerne var så vattede, at de gav efter for presset fra en aktiv borgergruppe som var imod separatkloakering.

Ærgerligt for borgerne og ærgerligt for miljøet.

Publiceret 06 September 2018 20:00