"Normeringerne i Hillerød Kommunes daginstitutioner er i dag lavere end både landsgennemsnittet og de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det er ikke godt nok," skriver Ditte Vesterager Christensen. Arkivfoto

DEBAT: Kære politikere: "Prioritér vores børn og vores fremtid"

Ditte Vesterager Christensen, Gl. Holmegårdsvej 4M, 3400 Hillerød

Kære byrådspolitikere.

Når I forhandler budget for de kommende år, så husk at tænke langsigtet; investér i de alleryngste borgere.

Investeringen vil tjene sig hjem mange gange via øgede skatteindtægter, sparede sundhedsomkostninger, sparede overførselsindkomster, reduceret kriminalitet m.v. Det kaldes at forebygge – og som bekendt er forebyggelse billigere end behandling.

Normeringerne i Hillerød Kommunes daginstitutioner er i dag lavere end både landsgennemsnittet og de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det er ikke godt nok.

Voksenkontakten i de første år af barnets liv har enorm betydning for, hvordan barnet kommer til at fungere senere. Barnets udvikling kræver, at der er god tid både til den basale omsorg og til meningsfulde og kreative aktiviteter. Det kræver, at der er voksne nok.

Voksenkontakten i de første år af barnets liv har enorm betydning for, hvordan barnet kommer til at fungere senere

På længere sigt viser undersøgelser, at børn, der har haft høj kvalitet i daginstitutionen, klarer sig bedre i skolen. Dermed får de også en bedre erhvervsuddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet. Og færre kommer ud i kriminalitet og ender på overførelsesindkomster.

Studier fra Danmark og Sverige viser desuden sammenfald mellem dårlig normering og andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose. Ifølge pædagogernes fagforening BUPL er problemet velkendt og bunder i besparelser. Institutionerne er blevet så økonomisk udsultede, at pædagogerne flere steder kun har tid til symptombehandlende indsats.

Flere pædagoger i institutionerne kan give ro til en tidlig og helhedsorienteret indsats

Flere pædagoger i institutionerne kan give ro til en tidlig og helhedsorienteret indsats. Tidlig indsats giver et betydeligt økonomisk afkast – og det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår. BUPL anbefaler minimum én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. I Norge har man netop indført minimumsnormeringer svarende til BUPL’s anbefalinger.

Som forælder og som borger vil jeg inderligt opfordre jer politikere til at prioritere højere normeringer i det kommende budget. Hæv ambitionsniveauet for Hillerøds daginstitutioner!

Publiceret 05 September 2018 20:00