Det er ikke en god idé at lade cyklister køre i gågaderne døgnet rundt, mener Stig Deichmann. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Det er ikke en god idé at lade cyklister køre i gågaderne døgnet rundt, mener Stig Deichmann. Foto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: "Drop forslaget om cykling i gågaderne"

Stig Deichmann, Slotsvænget 17, Hillerød

debat Ifølge Hillerød Posten vil politikerne spørge borgerne om, hvorvidt det skal tillades at cykle i gågaderne døgnet rundt.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede i 2016 at tillade cykling til kl. 11. Efterfølgende gjorde jeg politiet opmærksom på risikoen for personskader, der opstår, når en 100 kilo tung trædecykel med fører bagfra rammer en fodgænger måske med barnevogn, der går til siden for at kigge på et forretningsvindue eller hilse på en bekendt. Politiet meddelte, at man fandt mine argumenter vigtige, og at kommunen måske ikke skulle godkende kørsel til kl. 11, men kun til kl. 9 som hidtil.

Udvalget ændrede beslutningen til, at kørsel var tilladt til kl. 10, da dette ”er tidspunktet hvor forretningerne åbner”. Jeg meddelte udvalget, at lidt under 40 % af gågadernes forretninger åbner før kl. 10, og at hvis man ikke kunne se det, skulle man gå til Louis Nielsen, der åbner kl. 8.30.

Et udvalgsmedlem meddelte mig: ”Beslutningen blev alene taget med begrundelse i forretningernes åbningstid. Så hvis den er kl. 9, så må vi ændre beslutningen. Jeg tager sagen op på næste møde”.

Intet er som bekendt sket, og nu foreslår man, at man må cykle døgnet rundt!

Frederiksborg Amts Avis bragte samtidig en artikel med en forretningsdrivende samt Handelsstandens daværende formand, der begge fandt, at cyklister i gågaderne kører helt uhæmmet i de smalle gader til fare for fodgængerne. Handelen forstår ikke, sagde de, hvorfor cykelperioden er blevet øget fra kl. 09 til 10.

Hvad er der sket, fra politiet frarådede cykling i gågaderne efter kl. 9, til i dag? Den eneste ændring, jeg kan se, er, at salget af tungere/hurtigere el-cykler stiger eksplosivt. Det er blevet endnu farligere at være fodgænger.

Endvidere er spørgsmålet om placering af skyld ved uheld mig bekendt uafklaret. Hvem betaler?

Jeg anbefaler, at politikerne dropper forslaget og vender tilbage til, at cykling i gågader kun er tilladt uden for forretningernes åbningstider.

Gør som jeg, træk cyklen de par hundrede meter og nyd turen – eller brug Søstien.

Publiceret 05 September 2018 19:00