Vores store bekymring er, at efter byggeriet af multihallen er begyndt, er trafiksikkerheden for Byskolens børn fra Hillerød Syd blevet markant forværret, lyder det fra grundejerforeninger i området.

DEBAT: "Hvor bliver cykelstien af?"

debat Åbent brev til Hillerød Byråd

Da Frederiksborgcenteret (FC) udvidedes for flere år siden, fik man lov at sløjfe cykelstien bag om hallen med det løfte, at FC skulle genetablere en ny sti bag om hallen. Der er en bevidsthed hos byrådspolitikere, og FC har ansvar for dette.

FC kan dog ikke etablere nogen sti, før byrådet beslutter stiføringen.

Vi har tidligere skrevet direkte til samtlige politiske partier og spurgt dem om deres vilje til at anlægge stien. Kun S og Ø har meldt, at de ønsker at genetablere stien. De øvrige partier har kun indirekte svaret ved at underrette om, at der arbejdes på sagen.

Vi skriver nu, fordi beslutningen om den konkrete stiføring skal til forhandling op til årets budgetlægning, og vi frygter, at forhandlingerne om budgettet, som så mange gange tidligere, ender i at penge til cykelstier bliver sendt andre steder hen.

Vores store bekymring er, at efter byggeriet af multihallen er begyndt, er trafiksikkerheden for Byskolens børn fra Hillerød Syd blevet markant forværret, da de nu som en del af skolevejen tvinges til at krydse Milnersvej – vel at mærke i et ikke lysreguleret fodgængerfelt, hvor biler ofte kører over 50 km/t. Forholdene dér er ganske uacceptable.

Derfor ønsker vi at minde byrådet om følgende:

Lokalplan 396 foreskriver at stien bag om FC skal etableres forud for ibrugtagning af mulithal. Det er NU, der skal findes penge til at anlægge stien eftersom multihallen (ifølge FCs hjemmeside) forventes åbnet i foråret 2019. Hvis byrådet ikke lever op til, hvad det selv har forpligtet sig på i lokalplanen, vil det være at sætte sporten og kulturen over vores børns sikkerhed.

Eftersom FC har lovet at genetablere stien vil det ikke være rimeligt, hvis økonomien forsinker anlæggelsen af stien. Enten må Byrådet finde pengene selv eller fastholde, hvad byrådet selv har besluttet, at multihallen ikke kan tages i brug før stien er anlagt, og ad den vej tilskynde FC til at finde pengene til anlæggelsen af stien. Er økonomien en udfordring, så vælg gerne den billige linjeføring nær FC, som vi brugere også ser som en god løsning.

Kære byråd! Få taget en beslutning NU om økonomi og linjeføring for stien bag Frederiksborgcenteret, så vi kan få stien anlagt nu i forbindelse med bygningen af multihallen.

Med venlig hilsen

AB Bolandsvang, Bent Andersen; Grf. Favrholmvænget, Elisabeth Stieper Tofte; Grf. Hyldevang, Nadja Robakova; Grf. Kighusbakken, Jan Michael Lindgreen; Grf. Kighusvænget/Lundholmvænget, Simon Gramme; Grf. Kildedalen, Christian Sabber; Grf. Solhøjvej, Peter Northved Elf-Lind; Grf. Toftevang/Bolandsvang, Flemming Kristensen, at Grf. Solengen, Jesper Rubin.

Svar fra Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

Svar på åbent brev til Hillerød Byråd fra Grundejerforeninger i Amtmandsvang

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har behandlet sagen om en sti bag badmintonhallen på sit møde d. 15. august 2018 (sag nr. 5), hvor udvalget besluttede, at stien bag badmintonhallen bør etableres hurtigst muligt.

Denne stiforbindelse forløber ikke langs med badmintonhallen, men lidt længere mod syd, hvor den forbinder Amtmandsvej med det eksisterende stisystem ved FIF-Klubus. Stiforbindelsen er den mest direkte mellem Amtmandsvang beboelsesområde og Frederiksborg Byskole, Frederiksborg Gymnasium og Teknisk Gymnasium, og den krydser ikke over parkeringspladsen til FrederiksborgCentret, så den er trafiksikkerhedsmæssigt at foretrække. Stien vil på sigt koble sammen med det kommende stinet i Favrholm.

Udvalget besluttede, at stiforbindelsen indgår i de kommende budgetforhandlinger og finansieringen afventer derfor det endelige budget.

Derudover besluttede udvalget, at: ”Hvis det ikke lykkes at finde finansiering anbefaler udvalget at kravet mod FrederiksborgCentret om etablering af sti fastholdes, og stien etableres hurtigst muligt.”

Budgettet forventes vedtaget i midten af september.

Venlig hilsen

Dan Riise

Publiceret 01 September 2018 20:00