Bevar de selvejende institutioners budget, lyder det fra bestyrelserne. Modelfoto

Bevar de selvejende institutioners budget, lyder det fra bestyrelserne. Modelfoto

DEBAT: "Sæt børnenes behov først"

Kirstine Thye Skovhøj, Børnehaven Kornvænget

Lige nu sidder vores lokalpolitikere og diskuterer, hvordan de økonomiske ressourcer i Hillerød Kommune skal bruges de næste tre år. Som forældre til børn i nogle af Hillerøds selvejende institutioner er det med en klump i halsen, at vi endnu engang kan konstatere, at det nye kommunale spareforslag foreslår at skære i midlerne til de små selvejende institutioner samt lade området skære 8,41 fuldtidsstilling væk.

I kommunens forældretilfredshedsundersøgelse ligger de selvejende institutioner generelt over det kommunale gennemsnit. Dvs. de små institutioner værdsættes højt og matcher behovet godt for mange børn og familier. Hvorfor forringe noget, der fungerer godt?

De selvejende institutioner har alle lange ventelister – det taler vidst sit tydelige sprog. For os er det ikke tilfældigt, at vi har valgt en selvejende institution, da vores børn ikke nødvendigvis trives i en større institution. Børn trives i forskellige miljøer, og derfor er det vigtigt, at vi bevarer et alsidigt institutionsliv.

De selvejende institutioner har alle lange ventelister – det taler vidst sit tydelige sprog

De selvejende institutioner yder en stor indsats for børn med særlige behov. Det kræver en særlig indsats af personalet og ikke mindst tid. Denne indsats bliver ufravigeligt sværere at levere med de foreslåede besparelser.

En daginstitutions størrelse har afgørende betydning for vores børns læring, trivsel og udvikling. Det er ikke ny viden og bl.a. belyst indgående i en stor forskningsrapport af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i 2015.

Undersøgelsen viser, at samlet set er den pædagogiske kvalitet i den konkrete dagligdag højere i de små institutioner. Færre personaletimer har den konsekvens, at vi risikerer, at vores børn bliver frataget de små læringsrum, får mindre sprogarbejde, mindre forældresamarbejde, mindre arbejde i små grupper, mindre tid til det enkelte barn, og mindre tid til at understøtte børnenes sociale udvikling. Det kan betyde, at børn, som i forvejen er udfordrede, bliver mere udfordrede.

Spares der yderligere, så bliver det svært for personalet at finde tid og mulighed for at udleve alle de visioner, som Hillerød Kommune har for daginstitutionerne. Fx Science, digital dannelse og det nye Hahnen sprogarbejde.

Skal visionerne blive til virkelighed, er det nødvendigt, at der er råd til, at vores medarbejdere videreuddannes.

Spares der yderligere, så bliver det svært for personalet at finde tid og mulighed for at udleve alle de visioner, som Hillerød Kommune har for daginstitutionerne

Kære politikere, hvis Hillerød Kommune fortsat vil være attraktiv for børnefamilier, må og skal kommunen have en høj kvalitet i daginstitutionerne.

Lad os sammen bevare et alsidigt institutionsliv, så vi sikrer vores børn en god og tryg hverdag med plads til forskelligheder. Lad os sætte vores børns behov først.

Kirstine Thye Skovhøj, bestyrelsesformand Børnehaven Kornvænget, Hillerød, på vegne af Bestyrelsen Georg Æske, Bestyrelsen Nødebo Børnehus, Bestyrelsen Margrethevejens Vuggestue, Bestyrelsen Børnehjørnet

Publiceret 30 August 2018 20:00