Såsdan ser de første illustrationer af byggeriet på Markedspladsen ud.

Sådan ser de første illustrationer af de nye bygninger på Markedspladsen ud.

DEBAT: Markedspladsen set med lokale øjne

Alfred Schoonhoven Slangerupgade 12b 1tv

Grunden på Markedspladsen, eller en del af den, er solgt. Planen er, at der skal bygges på stedet.

Køber og sælger har jo vidst, at kommuneplanen lægger en begrænsning i højden på tre etager. Alligevel er planen, at der skal gives tilladelse til at bygge op til syv etager.

Hvorfor har vi så en kommuneplan? Der skal nu laves en ændring i kommuneplanen og en lokalplan for området. Den skal tilpasses byggeherrens ønsker, og ikke byens ønsker, som de er blevet beskrevet i kommuneplanen. Hvem bestemmer udviklingen?

Markedspladsen er i dag en grim plet i byens midte. Det må der gerne ændres på

Markedspladsen er i dag en grim plet i byens midte. Det må der gerne ændres på. Det gælder ikke kun selve pladsen og de voldsomt store turistbusser, men også omkringliggende huse langs vejen til slottet.

Det må kunne lade sig gøre med et gennemtænkt bygge- og udviklingsprojekt.

Formanden for teknisk udvalg i byrådet (Dan Riise, red.) udtaler til Hillerød Posten, at vi ikke ”aner, hvordan det komme til at se ud”. Bizart.

Der skrives meget om at beskytte indblikket til slottet, ikke mindst fra Slangerupgade, fra syd, med rette. Der skrives kun meget lidt om, hvordan et meget højt hus i bymidten vil påvirke de omkringliggende bebyggelser og beboelsesejendomme.

Nye bygninger, et Hotel og bevarelsen af p-pladser til både busser og biler samt et evt. supermarked vil medføre en stærkt øget trafikbelastning for beboerne i området, og dermed hele byen

Dertil kommer, at man jo også ser på byen fra bagsiden af slottet, fra parken og eksempelvis Batzkes bakke. Set derfra vil et højt hus i bymidten jo også ændre byens profil markant.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at byggeriet på Markedspladsen vil betyde yderligere trafik i området.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at byggeriet på Markedspladsen vil betyde yderligere trafik i området. Arkivfoto: Martin Warming

Det er jo ikke kun slottet og det finkulturelle, som skal beskyttes. Til sidst skal det med i overvejelserne, at nye bygninger, et Hotel og bevarelsen af p-pladser til både busser og biler samt et evt. supermarked vil medføre en stærkt øget trafikbelastning for beboerne i området, og dermed hele byen.

At krydse Slangerupgade for at komme til bymidten fra Munkestien og Klostervej er allerede i dag en besværlig øvelse, ikke mindst i dagtimerne, og specielt i myldretiden.

Det bliver vigtigt at puste politikere og byggematadorerne i nakken. Måske kan processen endnu påvirkes, for en ændring af Markedspladsen er en spændende og nødvendig udfordring.

Alfred Schoonhoven, Slangerupgade, 12b 1tv., Hillerød

Publiceret 29 August 2018 20:00