Alligevel omtales stien som en vej af forvaltningen, fordi man ønsker en vej her. Det er vildledende for politikerne, skriver Lene Kattrup. Foto: Google Maps

Alligevel omtales stien som en vej af forvaltningen, fordi man ønsker en vej her. Det er vildledende for politikerne, skriver Lene Kattrup. Foto: Google Maps

DEBAT: Sti i Uvelse: "Lyt nu til borgerne"

DEBAT Noget er vist galt i Hillerød Kommune. Om det er svage politikere eller forvaltningen ved jeg ikke. Politikerne får dagsordenerne meget sent, og de er ofte forfattet i et indviklet knudret kancellist-agtigt sprog.

En forvaltning bør være neutral, men oplægget til politikerne om den nye bebyggelse i Uvelse, der kaldes for Uvelse Åpark (åen er nu knap synlig grundet kommunen mangelfulde slåning af brinkerne) bærer præg af, at forvaltningen stik mod al logik går målrettet efter en vestlig adgangsvej, sandsynligvis begrundet i en forældet indstilling, der stammer fra dengang Uvelse tilhørte Slangerup Kommune. I dag skal de fleste til Hillerød (nordøst) for at arbejde mm.

En forvaltning bør være neutral, men oplægget til politikerne om den nye bebyggelse i Uvelse bærer præg af, at forvaltningen stik mod al logik går målrettet efter en vestlig adgangsvej

248 borgere i Uvelse-Lystrup skrev under på, at:

Det er disse nye boligers adgangsvej, som er til debat.

Det er disse nye boligers adgangsvej, som er til debat.

”Kommunen bør sørge for biltrafik-adgang fra øst til det nye boligområde Uvelse Nord. Det er simplere og mere logisk. Og det er en mere elegant og hensigtsmæssig løsning, der har fokus på at bevare roen i bymidten og undgå øget trafikbelastning her. Desuden gør man det lettere for de nye beboere at komme til Hillerød, så de ikke skal køre en unødig omvej. En naturskøn og værdifuld sti kan samtidig bevares”.

Stien har i 30 år været en grusbelagt natursti med træer til begge sider samt en grøft. Uden biltrafik bortset fra ret sjældent personale til renseanlægget. Alligevel omtales stien som en vej af forvaltningen, fordi man ønsker en vej her. Det er vildledende for politikerne.

Det nævnes dog (lidt nedladende), at vejen af borgerne ”opleves som en sti”. Ja, det mener 248 borgere faktisk – det er ikke kun noget, de ”oplever”. I oplægget antydes det, at mange af underskrifterne nok er skaffet udenbys. Der er såmænd blot tale om, at Uvelse og Lystrup har postnummeret 3550 Slangerup. De 248 underskrifter er 248 høringssvar. Det er mange.

Det burde politikerne tage alvorligt. Lyt til borgerne.

Publiceret 25 August 2018 20:00