"En midlertidig løsning der nu har varet i 50 år," skriver Ole Sam Nielsen, som har taget dette foto i Nr. Herlev.

DEBAT: En "midlertidig løsning" i Nr. Herlev

Ole Sam Nielsen, Herlevgårdsvej 5, Nr. Herlev

1966 skete der noget i Nr. Herlev, der var snak om kommunesammenlægning, dog var det ikke gennemført endnu. Hele ”Vænget” - Herlevgårdsvej fra nr. 6 og fremefter blev bebygget. I ca. 1966 oppe i ”Krogen” - det var den blinde grusvej, der endte oppe i Enghavegården, havde Svend Olsen også tænkt sig at udstykke et stort stykke mark.

Der blev lavet en byplan, det var det gamle sogneråd - Nr. Herlev-Freerslev Sogneråd - der sagde god for, at Enghavegården blev udstykket, dog skulle der laves en ny og bredere vej (som kom til at hedde Enghavegårdsvej). Det gamle sprøjtehus blev revet ned, og udhuset og hele forhaven til det nuværende Enghavegårdsvej 4 blev jævnet med jorden. Nu skulle vejen gå lige ud, op til krydset ved Lyngevej, derfor blev Forsamlingshuset revet ned, og der blev lavet en bred rabat hele vejen op ad Herlevgårdsvej, så der var plads til fortov.

Der skete flere biluheld oppe i krydset på Lyngevej. Derfor blev vejen lukket, og man lavede en midlertidig vej rundt om kirken.

Den eneste rigtige løsning stadig ville være at lave gennemkørselsvej til Uvelse der, hvor den gamle markvej er - mellem kirken og Herlevgård

I mellemtiden var vi kommet i Hillerød Kommune. Hillerød kommune købte Herlevgårds markvej - det er det stykke jord, der ligger mellem kirken og Herlevgård. (Bygaden 67 B). Nu skulle vejen fra Uvelse gå mellem kirken og Herlevgård. Det satte provsten sig imidlertid imod, da det ville skade den gamle kirkemur - selv om det var en markvej, der var godkendt til traktorer og landbrugsmaskiner.

Jeg synes, at den eneste rigtige løsning stadig ville være at lave gennemkørselsvej til Uvelse der, hvor den gamle markvej er - mellem kirken og Herlevgård – der er meget bredere end nede i ”sløjfen”, og der kunne sagtens laves en indsnævring ud for Herlevgård til at dæmpe trafikken i et spor.

For øvrigt synes jeg, at der skulle være hastighedsbegrænsning på 30 km/t gennem hele Nr. Herlev.

Publiceret 24 August 2018 20:00