"Sjældent har jeg set noget mere intetsigende end disse rækker af 'skotøjsæsker'. Fladt, firkantet og udtryksløst, ingen fremspring, ingen arkitektoniske detaljer. Det er entreprenisme, når det er værst, det vil sige økonomisk reationelt," skriver Flemming Thornæs. Privatfoto

DEBAT: "Frederiksbro: Sjældent har jeg set noget mere intetsigende"

Af
Flemming Thornæs

Cand.Arch./Byplanarkitekt

Skovlyet 4, Gadevang

3400 Hillerød

På denne måneds dagsorden i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skulle man tage stilling til det arkitektoniske facadeudtryk på de to første etaper af byggeriet på Frederiksbro.

Og lad det være sagt med det samme - der bliver ikke meget at skrive hjem om.

Første etape er de vestlige rækkehuse. Sjældent har jeg set noget mere intetsigende end disse rækker af 'skotøjsæsker'. Fladt, firkantet og udtryksløst, ingen fremspring, ingen arkitektoniske detaljer. Det er entreprenisme, når det er værst, det vil sige økonomisk reationelt.

Det er pinligt, når man bl.a. bruger billeder fra Kartoffelrækkernes byggeforeningshuse som udtryk for, hvad man er inspireret af. Dette projekt er milevidt fra sit forbillede.

Det er pinligt, når man bl.a. bruger billeder fra Kartoffelrækkernes byggeforeningshuse som udtryk for, hvad man er inspireret af. Dette projekt er milevidt fra sit forbillede

Endvidere er indretningsplanerne dårlige. I to boligtyper vender toiletdøren direkte ud mod spisepladser, i to andre boligtyper vender toiletdøren ud mod køkkenet, og på førstesalen direkte ud mod opholdsstuen.

Den anden etape er karré-ejendomme og højhuse. Her fortsætter trøstesløsheden. Firkantet og fladt. Det arkitektoniske udtryk er masseproduktion. Byggeri på tube, sprøjtet ud i passende længder og højder. Glatte facader uden arkitektoniske detaljer.

At lave en reference i de to nederste etager til murstensrelieffet i murværket på Frederiksborg slot og så tro, at nu har man klaret den arkitektoniske udsmykning, er meget fattigt. Byggeriet er meget hurtigt overset. Der er absolut ingen detaljer at hæfte sig ved.

Hillerød er blandt andet kendetegnet ved en lang række bygninger, som har et overordnet arkitektonisk udtryk, men i virkeligheden er opdelt i lejligheder. Man kunne have lade sig inspirere af dette og givet de store etageejendomme et samlende facadeudtryk, hvor man i større udstrækning kunne have arbejdet med arkitektoniske helheder og detaljer, og hvor den enkelte lejlighed blev underordnet den store helhed.

Det er en tendens i tidens arkitektur; fladt, firkantet og uden arkitektoniske detaljer. Tør arkitekterne ikke længere vise deres kreativitet, eller må de ikke for bygherren?

Publiceret 17 August 2018 19:00