Børnene i Gadevang Asyl må ikke beholde deres boldgynge, mener kommunen, men forældrene protesterer. Privatfoto: Kristina Riis

Børnene i Gadevang Asyl må ikke beholde deres boldgynge, mener kommunen, men forældrene protesterer. Privatfoto: Kristina Riis

DEBAT: Bevar vores boldgynge – lyt til børnene

Kristina Hougaard, Dalgaardsvej 5 Gadevang

debat Det er i virkeligheden bare en rigtig stor gynge – et reb med en kæmpe bold forneden, hvor barnet kan svinge sig selv ud fra et selv(og vel)valgt sted fra repoet.

Sin simpelhed til trods, er ”bolderen” den absolutte favorit på legepladsen i Asylet i Gadevang.

Den bliver kun anvendt under opsyn, men børnene elsker den, og der er kø for at komme til - og den kan bruges af børn i alle aldre, netop fordi den giver mulighed for differentieret udfordring.

Og hvilken lykke, når barnet kan hoppe fra et endnu højere trin fra ”bolderen” – også selvom der måske var lidt nervøsitet forbundet med springet.

Men bureaukratiet i Hillerød Kommune synes, at ”bolderen” er for farlig – at den ikke er standardiseret og ”godkendt”, og at den derfor ikke lever op til Hillerød Kommunes skøn og krav om sikkerhed på en institutionslegeplads.

Dette til trods for, at ”bolderen” faktisk står spritny (og helt splintefri) efter en række fædre (herunder uddannede og erfarne tømrermestre) på ny helt frivilligt i flere dage og aftener byggede ”bolderen” op fra bunden, da den gamle model i første omgang blev underkendt af Hillerød Kommune.

Men bureaukratiet i Hillerød Kommune synes, at ”bolderen” er for farlig – at den ikke er standardiseret og ”godkendt”

Hillerød Kommune, der i øvrigt selv har vist sig fuldstændig fantasiløse i forhold til offentlige legepladsområder. (Længe har de barslet med en ny legeplads i bymidten – om ikke andet kan vi stole på, at den bliver sikker…)

Børnene i Asylet har fået offentligt regelsæt og stramt skøn at mærke – dræbende, snævert, kedeligt og uden evne til at sætte sig i børnenes verden og de pædagogiske goder, der afstedkommes ved at bruge en fed gynge som ”bolderen”.

Det afgørende i denne sag lader til at være et spørgsmål om ansvar – Hillerød Kommune vil kun bruge standardudstyr på legepladen – for så er det ikke kommunens ansvar, skulle uheldet være ude.

Men Hillerød Kommune – stik en finger i jorden og mærk udviklingen, både blandt eksperter, forældre og børnene selv – vi vil ikke pakke vores børn ind i vat og bomuld, de skal udfordres og opleve succeser, og dette er ikke muligt, uden at de indimellem ryger på halen.

Lad os dyrke børnenes selvværd - Bevar bolderen i Asylet!

Børnene i Asylet har fået offentligt regelsæt og stramt skøn at mærke – dræbende, snævert, kedeligt og uden evne til at sætte sig i børnenes verden

Svar fra Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune vil vi gerne have sjove, spændende og udfordrende legepladser i daginstitutionerne og på byens fællesarealer. Og vi vil allerhelst sige ja til at bevare legeredskaber, som børn og forældre er glade for.

Samtidig har vi som kommune et ansvar for at gøre, hvad vi kan, for at legen kan foregå i trygge rammer. Hillerød kommune får derfor løbende udarbejdet legepladsrapporter efter den standard, som man landsdækkende følger (Danske legepladssikkerhedsstandard DS/EN 1176). En legepladsrapport er en grundig gennemgang af alle legeelementerne, udført af en certificeret legepladsinspektør.

Efter udarbejdelse af legepladsrapporterne modtager kommunens egen legepladsinspektør materialet og vurderer, hvilke fejl, der skal udbedres med det samme (K3), hvilke der skal udbedres hurtigst muligt (K2) og hvilke, man som ejer af en legeplads kan forsvare eksisterer under løbende opfølgning (K1).

Vi har som kommune et ansvar for at gøre, hvad vi kan, for at legen kan foregå i trygge rammer

”Bolderen” har bl.a. flere alvorlige fejl, som falder i kategorien K3. K3 er: ”Alvorlige og livstruende fejl og mangler ved legeredskaber (bl.a. hoved- og halsklemfælder). Fejl og mangler skal udbedres med det samme og eventuelle defekte redskaber afspærres for børnene”.

Det vurderes derfor, at legeredskabet er yderst risikabelt at benytte. Desværre er det ikke muligt at afhjælpe dette ved en ombygning af redskabet. Den nye platform, som er bygget af forældre, ændrer derfor ikke ved risikovurderingen.

”Bolderen” har bl.a. flere alvorlige fejl, som falder i kategorien K3. K3 er: ”Alvorlige og livstruende fejl og mangler"

Når vi er nødt til at fjerne legeredskaber af hensyn til børnenes sikkerhed, prøver vi altid at finde andre løsninger, som gør, at legepladsen stadig er et sjovt og spændende sted at være. I dette tilfælde er det lykkedes at finde midler til at etablere et andet legeredskab, som har nogle af de samme funktioner, som ”Bolderen”. Repræsentanter fra Asylet har været en del af denne proces, og vi har derfor i et godt samarbejde fået etableret en svævebane på Asylets legeplads.

Karen Dilling, Ejendomschef Hillerød Kommune

Publiceret 18 July 2018 20:00