Modelfoto

Modelfoto

DEBAT: Svar fra Hanebjerg Skole: "Vi anerkender udfordringerne"

Kristina Kildegaard Andersen (formand), Anita Fray (HFO-distriktsleder) og Frank Schultz Mortensen (distriktsskoleleder)

Indledningsvist vil vi gerne som skole anerkende de udfordringer den kommende fælles HFO-pasning kan give ift. transport. Vi er først og fremmest optagede af at give eleverne et fritidstilbud og en undervisning af høj pædagogisk kvalitet, og derfor ønsker vi at anvende skolens ressourcer på en måde, som understøtter det. En fælles ferieåbning giver os mulighed for at lave et spændende fritidstilbud for børnene med aktiviteter og udflugter.

Den kommende fælles åbning på HFO-området har været kvalificeret både internt i skolens fora, i Skoleforvaltningen og har efterfølgende været forbi Børne-og familieudvalget, økonomiudvalget samt Byrådet hvor det i sidste ende er blevet besluttet.

Der er naturligvis indlagt en løbende evaluering, første gang efter sommerferien, med både deltagende elever og forældre. Ydermere vil skolens pædagogiske personale arbejde med evalueringen af projektet efter afslutning af hvert forløb, dvs. på ugebasis. Denne viden vil vi bruge til at udvikle tilbuddet til den næste fælles ferieåbning, som er uge 42.

Vi har d. 31. maj meddelt alle forældre med børn i HFO-alderen, at vi som samlet distriktsskole ønskede at afprøve denne mulighed, med henblik på at løfte HFO-tilbuddets indhold og organisering inden for de økonomiske og geografiske rammer, der nu engang er givet os.

Følgende overvejelser har ligget til grund for skolens ønske om fælles HFO-åbning:

I det pædagogiske perspektiv skaber det nogle gode muligheder for at arbejde på tværs af matriklerne i ferieuger, og på den måde bygge et godt kendskab op til hinanden i en tidlig alder.

Vi ved, at det betyder meget for børnene, at vennerne og de jævnaldrende kommer, og vores erfaringer de sidste år er, at mange børn holder ferie i hele skoleferien, og dermed er børnefremmødet meget lavt på de enkelte matrikler. Som barn kan man ”risikere” at være det eneste barn fra sin årgang, der dukker op.

Vi ved også, at det kan give et pres på forældrene, fordi børnene plager om ekstra fridage, som er svære for forældrene at imødekomme, når de skal på job på en arbejdsplads, der tilsvarende er ferieramt. Ydermere har det altid vægtet højt hos forældre og børn at de er omgivet af kendte voksne. Vores ønske er, at vi i ferierne kan give børnene en god og glad feriedag med spændende aktiviteter, gode udflugter og kendte ansigter.

Baggrunden for den ønskede fællespasning er flere og komplekse, det handler først og fremmest om de pædagogiske muligheder der ligger i at arbejde med en samlet stor børnegruppe i en ferieperiode, men det handler også om den samlede økonomi for HFO Hanebjerg på i alt fire matrikler.

På grund af det meget lave børnetal til HFO, er vi i den situation, at der på hver matrikel er nogle meget små pædagogteams. Det mærker vi knap så meget i hverdagen, men vi mærker det tydeligt i ferieugerne, når åbningstiden er fra 6.30-17.00 - især hvis en eller måske to ansatte også holder ferie. Ja, så består teamet måske af to fastansatte og skal suppleres med vikarer, som dels er svære at rekruttere, og derfor bliver en meget usikker faktor, dels er en dyr løsning.

Vi har med denne indsats ønsket at optimere personalets mulighed for ferie i skoleferien, hvor børnefremmødet er lavt, for på den måde at optimere pædagogernes tilstedeværelse på skoledagene. Ønsket er således at skabe en mere stabil medarbejderstab i hverdagen til glæde for børnene. Samtidig kan vi tilbyde et mere attraktivt pædagogisk tilbud. Økonomi er ikke den eneste årsag, men klart en betydelig faktor, hvis vi skal have fire matrikler til at hænge sammen

Vi har valgt at sætte fælles pasningen i spil de uger i sommerferien, der har det laveste børnefremmøde nemlig uge 28 og 31 (ugerne omkring lukkeugerne). Vi holder åbent på den matrikel som har bedst fysiske kapacitet til en stor gruppe, og det er afdeling Brødeskov.

Det tilstedeværende personale vil være med en daglig repræsentation fra alle tre matrikler, så både barnet og forældrene møder kendte ansigter, og på den måde er trygge. Der vil blive udarbejdet et program for ugen som kommunikeres ud efter tilmeldingen. Herved kan man som forældre understøtte forberedelsen af barnet hjemmefra.

Med venlig hilsen

Kristina Kildegaard Andersen (formand), Anita Fray (HFO-distriktsleder) og Frank Schultz Mortensen (distriktsskoleleder).

Publiceret 17 July 2018 20:00