Ditte W. Rosendahl er ikke tilfreds med, at ledelsen på Hanebjerg Skole har valgt at sampasse børnene på én matrikel i sommerferien. Arkivfoto

Ditte W. Rosendahl er ikke tilfreds med, at ledelsen på Hanebjerg Skole har valgt at sampasse børnene på én matrikel i sommerferien. Arkivfoto

DEBAT: Fælles ferie-åbent i HFO i distrikt Hanebjerg to minutter i lukketid

Ditte W. Rosendahl, Amalievej 10 3330 Gørløse

To minutter i lukketid

Ledelsen fra Hanebjerg skole har med byrådets godkendelse sammenstykket en plan for sampasning henover sommeren to minutter i lukketid.

De har den kækhed at kalde planen for et “pilotprojekt”, som kunne antyde her er nytænkning og fremsyn i fokus samt en visionær tanke for det bedste for det enkelte barn. Til gengæld virker det til, at pilotprojektet ikke blot er i “pilot” status, men at det snarere virker i informationen til forældrene til at være en fast beslutning, som ikke kan påvirkes eller forandres.

De familier uden bil tvinges til at bruge den offentlige lokale buslinje. Her er tale om børn ned til 6 år, som skal tage offentlig transport selv

Pilotprojektet skal også være gældende efterårsferien 2018 og skoleferier fremadrettet. Ikke nok med det: “Pilotprojektet” er samtidig allerede gældende fra sommerferien 2018.

Denne information falder uden forberedelse og anden information herom den 31/5 2018. To minutter i lukketid.

For så vidt giver det organisatorisk mening at samle skolens elever i ferieperioden i én HFO fremfor på tre matrikler. Det anfægtes ikke.

“To minutter i lukketid”, geografien i landområdet og barnets tarv niver øjeblikkeligt i maven og udfordrer mange børnefamilier i distrikt Hanebjerg.

“To minutter i lukketid” - den nye beslutning falder som sagt 31/5. Her taler vi om en lille måned før ferieperioden starter.

Organisatorisk udfordrer det børnefamilierne. Vi skal beregne mere afleverings og transporttid samt kan være nødt til at tilpasse og måske endda ændre vores fastlagte planer til Hanebjerg skole/HFOs nye pilotprojekt.

“To minutter i lukketid” efter vi har sundet os på beslutningen, stiller vi os selv spørgsmålene: Er det i barnets tarv? Eller mere et spørgsmål om en bedre ressourcefordeling? Personale fra de enkelte afdelinger kan da umuligt dække den fulde åbningstid?

Og konstaterer: Vi skal bruge mere tid på transport - aflevering og afhentning. Vi skal derfor tilpasse vore ferie. Havde vi vidst det, kunne vi have haft forholdt os til om ferien i familierne skulle have været anderledes.

Efter vi har sundet os på beslutningen, stiller vi os selv spørgsmålene: Er det i barnets tarv? Eller mere et spørgsmål om en bedre ressourcefordeling?

De familier uden bil tvinges til at bruge den offentlige lokale buslinje. Her er tale om børn ned til 6 år, som skal tage offentlig transport selv.

Samlet set stiller undertegnede sig i kø med forslaget: Vi stiller forslag om pilotprojektet er gældende fra uge 42 (skolens efterårsferie) i håb om, at ledelsen i distrikt Hanebjerg besinder sig og hører “deres” forældre. Lige nu her: To minutter i lukketid

Med venlige hilsener Ditte W. Rosendahl

Forælder, Gørløse

Publiceret 17 July 2018 20:00