Den fantastiske natur i Nordsjælland skal beskyttes, skriver Mette Abildgaard.

Den fantastiske natur i Nordsjælland skal beskyttes, skriver Mette Abildgaard.

DEBAT: Nu får Nordsjælland mere beskyttet natur

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at beskytte cirka 30.000 hektar natur rundt om i landet. Det sker i forbindelse med en justering af de såkaldte Natura 2000-områder. Helt konkret betyder det, at områderne nu nyder særstatus som beskyttet natur, hvilket er til stor gavn for sjældne og truede arter.

I Nordsjælland har vi noget af det mest fantastiske natur i landet. Søer, skove og enge i massevis. Nu bliver området omkring Teglstrup Hegn beskyttet, og det er jeg glad for. Det er et rigt og varieret naturområde med gammel skov og mange søer, som vi skylder hinanden og naturen at passe på. Det gør vi nu.

I Nordsjælland har vi noget af det mest fantastiske natur i landet

At værne om naturen er en mærkesag for Det Konservative Folkeparti – og i høj grad for mig personligt. Det ligger mig meget på sinde, hvordan vi får skabt et grønnere Danmark til glæde for alle. Mere beskyttet natur er bestemt et vigtigt skridt på vejen.

Samtidig bidrager det til at indfri de naturmål, vi i regeringen er ved at formulere udkast til. Vi har enormt store grønne ambitioner i regeringen. Det har vi vist med vores ambitiøse energiudspil, og nu viser vi det endnu en gang med denne beslutning.

Mere beskyttet natur er bestemt et vigtigt skridt på vejen

Publiceret 11 July 2018 19:00