Genbrugshuset bliver til en genbrugsbutik, hvor alle får mulighed for at købe de ting, der bliver afleveret.

Genbrugshuset bliver til en genbrugsbutik, hvor alle får mulighed for at købe de ting, der bliver afleveret. Foto: Martin Warming

DEBAT: Svar fra formand: "Der er ikke udskiftning nok i genbrugshuset"

Klaus Markussen, bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning

Svar på læserbrev om genbrugshus.

Jeg vil gerne bakke op om det gode forslag om at kontakte foreninger, der afholder loppemarkeder, når man har effekter, som kan sælges på de mange velbesøgte loppemarkeder, vi har i vores kommune. Det er en god måde at støtte vores aktive frivillige foreninger på.

Når vi omdanner genbrugshuset til en genbrugsbutik, hænger det sammen med, at der ikke er udskiftning nok i effekterne i genbrugshuset. Det skyldes, at det alene har været godkendte foreninger, der har haft mulighed for at afhente effekter i genbrugshuset. Derfor endte en meget stor del af effekterne alligevel med at blive kørt væk og bortskaffet.

Nu, hvor det bliver en lille butik, vil alle kunne kigge forbi, og i takt med at der er flere, der kan anvende butikken, sikrer vi et større flow af effekter og dermed også en højere genbrugsgrad. Det er godt for miljøet.

De økonomiske rammer for genbrugsbutikken er baseret på hvile-i-sig-selv-princippet. Hvis ordningen bliver en succes, og der skulle blive et overskud, vil dette gå til at reducere de takster, vi betaler for brug af genbrugspladsen.

Sagen har også været behandlet i to af byrådets stående udvalg, og her har begge udvalg foreslået Hillerød Forsyning at tilbyde foreninger at besigtige ikke-solgte-artikler inden bortskafning. Det er et forslag, som Hillerød Forsyning vil imødekomme.

Klaus Markussen, bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning

Publiceret 02 July 2018 20:15