Det er dog ikke korrekt, at kommunen forlanger en bunke administrativt, for at borgeren kan få sine penge, skriver sektionsleder i svar til borger. Modelfoto

Det er dog ikke korrekt, at kommunen forlanger en bunke administrativt, for at borgeren kan få sine penge, skriver sektionsleder i svar til borger. Modelfoto

DEBAT: Svar fra kommunen: "Der må være opstået en misforståelse"

Anne-Marie Rao, Sektionsleder, Borger- og Socialservice

Hillerød kommune har fået forelagt læserbrevet til Hillerød Posten vedr. fodterapeuterne og ydernummer.

Der må være opstået en misforståelse.

Det er korrekt, at man kan få tilskud fra sygesikringen (staten), når man har diabetes2. til fodplejebehandling. For at man kan få tilskud fra sygesikringen, kræver det, at behandleren har et ydernummer.

Et ydernummer er et nummer, som tildeles samtlige behandlere, som modtager tilskud fra sygesikringen. Det være sig både fysioterapeuter, læger, kiropraktorer og fodterapeuter. På den måde kan Regionen udbetale sygesikringstilskud til den enkelte behandler, når de får en indberetning på, hvem behandleren har behandlet og hvilke behandlinger, pågældende har fået. Behandleren får tilskuddet, og Regionen får dokumentation for, at der har pågået en behandling og en udbetaling fra Statens kasse. Mht prisfastsættelsen, så er der indgået en overenskomst mellem Regionen og Fodterapeuternes brancheforening, og derved er de prisen for de enkelte behandlinger fastsat.

Det har ikke noget med Hillerød Kommune at gøre, men er et mellemliggende mellem behandleren og Regionen.

I henhold til pensionsloven, så er der mulighed for, at pensionister med en helbreds % på mere end 0, kan få refunderet en del af sin tilbageværende regning hos kommunen. Igen er der dog krav om, at der skal være givet sygesikringstilskud til regningen og derved at behandleren har et ydernummer.

Det er dog ikke korrekt, at kommunen forlanger en bunke administrativt, for at borgeren kan få sine penge. Det eneste, der forlanges er, at Hillerød Kommune får en kopi af den enkelte regning, hvorefter tilskuddet refunderes til borgeren.

Hillerød kommune har dog rettet henvendelse til enkelte fodterapeuter og anmodet dem om at sende regningen elektronisk til Hillerød kommune, men det er ikke et krav og desværre ikke noget, som ret mange fodterapeuter gør, hvilket ellers ville lette sagsbehandlingen for den enkelte pensionist.

Hillerød kommune kan derfor ikke helt genkende indholdet i læserbrevet, men skribenten er velkommen til at rette henvendelse til Borgerservice for en dybere forklaring, såfremt dette måtte have interesse.

Venlig hilsen

Anne-Marie Rao

Sektionsleder

Borger- og Socialservice

Publiceret 28 June 2018 20:00