Har Venstre fået undersøgt, hvad en omfartsvej uden om Skævinge vil koste, spørger Katrine Williams. Privatfoto

Har Venstre fået undersøgt, hvad en omfartsvej uden om Skævinge vil koste, spørger Katrine Williams. Privatfoto

DEBAT: Venstres løfte om Trafik-penge til lokalråd

Katrine Williams, Gersehaven 41, 3320 Skævinge

Kære viceborgmester

Hvordan går det med Venstres vision for Hillerød, som I brugte som 2017-valgpropaganda?

Jeg vil især fremhæve et punkt, der vedrører trafiksikkerheden i Skævinge, herunder:”Vi vil vide, hvad en omfartsvej i Skævinge koster?”

Har I fået undersøgt det nærmere?

I samme ombæring ville det være relevant at vende tilbage til Skævinge Lokalråd, som ikke har hørt fra Arkitektur, Byplan og Trafik i over 60 dage.

Ikke desto mindre må I gerne handle på jeres egne valgløfter, som også omhandler ”infrastrukturpuljen”. Jeg formoder, at der er blevet solgt kommunale ejendomme og jord, således at der nok er penge til at investere i bedre trafiksikkerhed. Som du nok kan huske fra valgmøder, er trafiksituationen ikke optimal i Skævinge.

Et andet relevant valgpunkt på Venstres mission er i denne forbindelse også interessant at inddrage: ”Pulje på 100.000 kr. der kan søges af lokalråd, til trafiksikkerhedsformål.”

Investér gerne i Skævinge, fx tæt på skolen: Siden 2011 har der ved krydset Hovedgaden/Borup været registreret over seks ulykker, to ekstraulykker og i alt en tilskadekommen, jf. Hillerød Kommunes Trafiksikkerhedsplan for øvrige bysamfund 2016-2026.

Faktisk er disse tal overhovedet ikke blevet opdateret siden 2013, da de oprinder fra Hillerød Trafiksikkerhedsplan, Uheldsanalyse og Effektvurdering, 3. marts 2013 (Rambøll).

Eksperter anbefaler følgende løsning: ”Hovedgaden er en del kurvet, og der kan derfor etableres en form for trafiksanering på denne del af strækningen. Omvendt er Borupvej en lige vej og der bør derfor etableres fartbump eller lign.”

Det vil sige på denne kurvede strækning af Hovedgaden, og Borupvej, hvilket er meget tæt på Kornmarksskolen, anbefaler ingeniører, at der bliver iværksat trafiksaneringer, hvilket er et fælles udtryk for begrænsning af især trafikken.

Mon ikke det ville være forsvarligt for lokalrådet at søge om penge fra puljen i denne forbindelse? Så jeres politiske vision for Skævinge bliver en realitet inden næste kommunalvalgspropaganda?

Publiceret 25 June 2018 20:00