Faglige Seniorer håber, at flere vil være med til at drøfte, synliggøre og bakke op om arbejdet for de ældre. Arkivfoto

Faglige Seniorer håber, at flere vil være med til at drøfte, synliggøre og bakke op om arbejdet for de ældre. Arkivfoto

DEBAT: Faglige Seniorer klar til at arbejde med ældrerådet

debat På Faglige Seniorers møde omkring ældrerådet onsdag i SlotsBio drøftedes blandt andet følgende emner: direkte valg i stedet for brevafstemning, kommunikation (særlig med henblik på dem, der er fritaget for digital post), frivilligt arbejde, flextrafik-ledsageordning, navneskift til seniorråd og sundhedscentret.

Nyt medlem af rådet Preben Nielsen fortalte om arbejdet med at sætte sig ind i det omfattende arbejde. Formand og næstformand for ældrerådet deltog i debatten.

Til spørgsmålet om suppleanters deltagelse hævdede formanden, at disse ikke kunne deltage på grund af tavshedspligt. I loven står der intet om dette, men at rådet selv udfærdiger sin forretningsorden. Inddrog man suppleanterne, ville disse være klar til arbejdet, hvis der skulle blive brug for dem, og de kunne få uddelegeret noget af det omfattende arbejde og derved aflaste de øvrige medlemmer.

Inddrog man suppleanterne, ville disse være klar til arbejdet, hvis der skulle blive brug for dem

Det blev efterlyst, at rådet (eller dets enkeltmedlemmer) gik i pressen og spillede ud med, hvilke holdninger man havde til forskellige emner f.eks. ældreboliger.

Nogle af ældrerådets medlemmer opfatter Faglige Seniorer som fjendtligt indstillet – intet er mere forkert. Vores ønske er at varetage de svageste ældres interesser.

I stedet for at holde paraderne oppe burde man i ældrerådet være glade over, at der er nogle, der interesserer sig for dets arbejde og sige: "Juhu, dem går vi i dialog med."

Vi er glade over fremmødet og håber, at endnu flere vil være med til at drøfte, synliggøre og bakke op om arbejdet for de ældre.

Faglige Seniorer har nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der vil drøfte og søge indflydelse på relevante spørgsmål – ikke mindst dem, der vedrører ældreområdet, og ældrerådet vil være en oplagt samarbejdspartner.

Interesserede kan henvende sig til undertegnede.

Publiceret 23 June 2018 20:00