Elisabeth Stieper Tofte opfordrer byrådet til at få udarbejdet nogle professionelle og seriøse løsningsforslag på trafikudfordringerne på Milnersvej. Pressefoto

Elisabeth Stieper Tofte opfordrer byrådet til at få udarbejdet nogle professionelle og seriøse løsningsforslag på trafikudfordringerne på Milnersvej. Pressefoto

"Lad os nu få en holdbar løsning på de trafikale problemer"

Debat I flere år har de trafikale problemer ved Milnersvej og Hammersholtvej været debatteret uden, at der er sket andet end tomme hensigtserklæringer om, at nu skulle der ske noget! Stor var min overraskelse dog, da jeg læste Tue Tortzens (EL) løsningsforslag: Nemlig at flytte Marie Mørk Skole til Postbygningen.

Faktum er, at Milnersvej er en af de få veje, som knytter Øst og Vest samt, at Milnersvej beboer både skoler (VUC, Erhvervsskolen eller Sprogcenteret), Virksomheder og sportsfaciliteter lægger yderligere pres på trafikken. Det pres fjernes ikke ved at flytte én skole i den ene ende, som for resten har ligget der siden 1895.

Kære Byråd, en opfordring fra mig er, at I får udarbejdet nogle professionelle og seriøse løsningsforslag, som vi lokale borgere kan diskutere på et sagligt niveau inden, der træffes en beslutning.

Jeg og Liberal Alliance Hillerød vil kraftigt opfordre til, at der i de forstående budgetforhandlinger afsættes penge til at udarbejde de længe efterspurgte løsningsforslag. Lad os få gang i en ordentlig og saglig debat om konsekvenserne og ikke mindst lad os få truffet en beslutning. Før der er truffet en beslutning, bliver der heller ikke afsat penge til nødvendige ændringer. For slet ikke at tale om hvor længe der kommer til at gå, førend problemet er løst!

Det er en politisk falliterklæring, hvis dette igen er et valgtema om tre år.

Publiceret 22 June 2018 20:00