Løsningen handler om lyssignaler og biler og ikke om børn, skoler og skolepatruljer, skriver forstanderen på Marie Mørks Skole. Arkivfoto

Løsningen handler om lyssignaler og biler og ikke om børn, skoler og skolepatruljer, skriver forstanderen på Marie Mørks Skole. Arkivfoto

DEBAT: Trafikproblemer er nu på dagsordenen - tak for det

debat Udfordringerne omkring trafikafviklingen i krydset ved Hammersholtvej, Milnersvej og Jernbanegaderne handler ikke om børn eller andre bløde trafikanter. Det handler om en manglende venstresvingspil fra Hammersholtvej mod Milnersvej og dertil indstillingen af skiftetiderne i lysreguleringen.

Ud over Marie Mørks Skoles bløde trafikanter (elever), så er der alle erhvervsskolerne og ungdomsuddannelserne på Milnersvej -for ikke at nævne Frederiksborgcenteret.

Det er pænt af Tue Tortzen, at han kaster sig ind i kampen for en løsning. Vi skal blot være enige om, at løsningen handler om lyssignaler og biler og ikke om børn, skoler og skolepatruljer.

Dan Riise, formanden for Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget, påtager sig det overordnede ansvar og vil sikre, at forvaltningen lytter til borgernes input.

Vi ser frem til, at vores mails og telefonopkald fremover vil blive besvaret.

Vi ser frem til, at vores mails og telefonopkald fremover vil blive besvaret.

Der skal lyde en tak for at sikre dialogen mellem kommune og borgerne.

Det er et godt skridt på vejen mod nogle tiltag, der vil få afviklingen af trafikken forbedret, så vi minimerer kødannelsen, ventetiden og de medfølgende frustrationer hos den enkelte bilist.

Publiceret 17 June 2018 21:00