Faglige Seniorer Hillerød savner at vide mere om Ældrerådets arbejde. Arkivfoto

Faglige Seniorer Hillerød savner at vide mere om Ældrerådets arbejde. Arkivfoto

DEBAT: Hvad sker der i Ældrerådet?

Debat Det nye ældreråd har fungeret i fem måneder og afholdt fire møder. Hvordan har rådet tilstræbt at leve op til sit formål: sikre udbygning af samarbejdet mellem kommunens ældre borgere, ældrerådet og byrådet? Videregivet forslag og ideer og taget initiativer på ældreområdet?

Ifølge referaterne ikke meget, selvom der er positive takter.

Det undrer, at suppleanter ikke må deltage i møderne grundet tavshedspligten. Da der ikke behandles personsager, kan denne bestemmelse kun i yderst sjældne tilfælde komme i anvendelse. Andre råd kan godt finde plads til suppleanterne, så de er klar til at træde til om nødvendigt.

Hvorfor skal man anvende fire procent af budgettet til at betale kontingent til Grønnegadecentret? Det må være muligt at anvende gratis kommunale lokaler for eksempel på plejehjemmene.

På februarmødet er der tre høringssager. Hvor er svarene?

På februarmødet er der tre høringssager. Hvor er svarene? Svaret om urologi er på lukket dagsorden: emnet omhandler sygdomme i urinvejene. Hvorfor?

Forretningsudvalget skal udarbejde information til pressen. Hvornår kommer den?

I martsmødet konstateres, at 2.606 borgere over 55 er fritaget for digital post og således ikke kan gå på nettet. Hvordan har ældrerådet tænkt sig at tilgodese information til disse? Ikke et ord om det. Det er en arrogant holdning at have.

Det er en arrogant holdning at have

Det er ikke nødvendigt at vente med offentliggørelse af høringssvar før præsentation i udvalgene. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmæssig enhed, og udvalget kan ikke ændre på afgivne svar.

Positivt er, at det på aprilmødet oplyses, at høringssvarene fremover kommer i referatet, og at kommende opgaver og visioner tilsendes pressen, men Faglige Seniorer mener, at kommunikationen udadtil bør være langt bedre.

Vil du vide mere om ældrerådets arbejde og har ideer til emner, rådet kan tage op, kan du møde ældrerådsmedlem Preben Nielsen i SlotsBio onsdag 20. juni 10 til 12. Faglige Seniorer er vært ved en kop kaffe med brød.

Publiceret 16 June 2018 21:00