DEBAT: Mere byggeri på Vibekevej

Debat Nu søger bygherrren bag ”The Hill”, RG2, om at få lov til at bygge stort, 114 boliger , 9.250 m2 boligareal, en bebyggelsesprocent på 190 procent på den grund, der afgrænses af Vibekevej og Søndre Jernbanevej.

Vi, som naboer til det planlagte byggeri og til ”The Hill”, har nogle kommentarer til byggeriet.

Startredegørelsen til ”Hildis Have”, som findes på kommunens hjemmeside, viser et byggeri på op til syv etager. Desværre er mange af perspektivtegningerne i redegørelsen ikke målfaste i forhold til grundens størrelse, bygningernes højde med mere.

I lokalplanen for ”The Hill” indgår bygningen/grunden Vibekevej 7. Her er det slået fast, at bygningen på Vibekevej 7 højst må være to etager høj.

Byggeriet på Vibekevej ifølge de første skitser. Foto fra startredegørelsen

Byggeriet på Vibekevej ifølge de første skitser. Foto fra startredegørelsen

Nu ønsker RG2 Vibekevej 7 overført til den nye lokalplan med en højere bygning, hvilket vi er stærkt utilfredse med. Vores udsigt er i forvejen præget af tre- til fire-etagers huse på den anden side af vejen.

I det nye byggeri er der projekteret med 114 boliger og kun 60 parkeringspladser. Erfaringer fra ”Hill” synes at vise, at dette er for lidt.

Det er enhver frit for at gå en tur igennem ”The Hill” fra Vibekevej gennem porten og ud på Søndre Banevej .Vi må indrømme, at vi efterlades med indtrykket af et alt for tæt byggeri med megen flisebelægning, parkerede biler og klemte bygninger. Et indtryk der minder om Vesterbro/Nørrebro før gårdsaneringerne. Hvordan kan man i dag projektere byggeri, der potentielt fra start fremtræder utidssvarende? Når ”Hildis have” opføres, vil det klemme det eksisterende byggeri endnu mere, når man lukker af for den relativt ugenerede udsigt mod vest.

Vi efterlyser et større initiativ fra kommunen i at fastholde grønne/frie områder i midtbyen til fordel for høj bebyggelsesprocent. Samtidig forudser vi, at det kommende byggeri vil belaste bymidten yderligere trafikalt.

Publiceret 13 June 2018 21:00

SENESTE TV