DEBAT: Uvelse Nord, en harmonisk og hensigtsmæssig løsning

Debat Tak til alle, der skrev under på, at der til det nye boligområde, Uvelse Nord, bør etableres adgangsvej for biler fra øst og ikke som planlagt fra vest. Høringsperioden for lokalplanen er netop udløbet. På kun cirka to uger kom der i alt knap 250 underskrifter (præcis 248 blev det til). Ved længere tid, hvis man var startet før, ville der være kommet endnu flere. Men det må siges at være ret mange i en lille by som Uvelse. Det var jo kun personer over 18 år, der kunne skrive under.

Da vi overrakte underskrifterne til borgmester Kirsten Jensen, fik vi også opfattelsen af, at det gjorde indtryk, fordi hun mente, der var tale om ret mange underskrifter for så lille en by. Det samme var tilfældet med de andre medlemmer af byrådet, som vi fik lejlighed til kort at fortælle om indsamlingen. Det vigtigste er imidlertid, at politikerne bemærker sig argumenterne, som, vi finder, er gode og ret indlysende.

Det drejer sig om at sikre naturen, roen og freden i byen. Desuden at undgå unødvendig øget trafikbelastning igennem midtbyen, der allerede nu er hårdt ramt, sikre vores børn og ældre i trafikken samt tænke på, at de nye beboere ikke bør køre en omvej på knap 3,8 km, hver gang, de skal til Hillerød for eksempelvis at arbejde. Sidst men ikke mindst drejer det sig om, at man ved en østlig adgangsvej kan bevare den mest brugte og smukkeste natursti i byens vestlige del.

Underskrifterne var ikke et udtryk for modstand mod selve byggeriet. Det handlede om adgangsvejen for biler til bebyggelsen.

De fleste Uvelse-borgere mener, det vil være godt for byen med flere nye borgere, som også kan bidrage til at bevare vores gode købmand og slagter samt skole og børnehave.

Publiceret 12 June 2018 22:00

SENESTE TV