Hillerød Kommune udvikler ikke i blinde, skriver Kirsten Jensen i dette debatindlæg.

Hillerød Kommune udvikler ikke i blinde, skriver Kirsten Jensen i dette debatindlæg. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Kirsten Jensen: "Vi tænker på naturen, når vi udvikler"

Af Kirsten Jensen (S), borgmester Hillerød Kommune

”Vores klode, naturen, klimaet og vores ressourcer kan ikke holde til en fortsat udvikling, hvor vækst alene er nøgleordet”, skriver Michael Liesk i et læserbrev om, at vi politikere og erhvervsfolk tænker for meget i udvikling og udbygning på bekostning af naturen.

Jeg er enig i, at vækst ikke alene skal være nøgleordet, og jeg er enig i, at vi skal tænke på naturen, når vi udvikler vores by, kommune og vores trafikløsninger.

Det er et af nøglebegreberne for udviklingen af hele Favrholm, at vi planlægger for det grønne (natur) og blå (alt vandet) i bydelen.

Men det er for enkelt at sige, at fordi vi bygger mere, så sker det helt på bekostning af naturen og miljøet i det hele taget...

Det er naturligvis rigtigt, at når man begynder at bygge og anlægge på en bar mark, så påvirker vi naturværdier. Landskabet ændrer sig og beskyttede naturområder erstattes af nye. Dyre- og plantearter må finde nye levesteder. Nogle gange kan vi hjælpe dem helt konkret, f.eks. fredede planter og arter. Vi anlægger også nye vandhuller.

Men det er for enkelt at sige, at fordi vi bygger mere, så sker det helt på bekostning af naturen og miljøet i det hele taget.

Der er på national niveau vedtaget en fingerplan fra København og udad, som fastlægger, hvor der kan udvikles, så alt ikke bygges til i det tætbefolkede hovedstadsområde. Det skal få byggeri og transport til at spille sammen og tage visse hensyn.

Det er netop af miljøhensyn, at udvikle byen sammen med Favrholm Station, så flere nemt kan vælge kollektive transport. Hvis flere lader bilen stå, sparer vi megen CO2.

Det er derfor, at der nær ved Favrholm Station skal kunne bygges tæt og ret højt. Det sparer samlet set på det areal, som ellers skulle byudvikles, hvis alt skulle være lavt byggeri, og lægger op til gode løsninger for f.eks. opvarmning.

Vi udvikler derfor ikke i blinde. Der er mange mennesker, der gerne vil bo i Hillerød. Vi trænger til et nyt hospital. Vi har et stort område, vi kan udvikle klogt og grønt.

Helhedsplanen for Favrholm viser, at vi tænker på at bevare og beskytte den natur, der for mange af os er vigtig grund til, at vi har valgt at bo her og ikke midt i en storby.

Publiceret 06 June 2018 11:00