Hillerød har mulighederne, men forandring kræver politisk vilje og handling fra byrådet, skriver Søren Larsen. Arkivfoto

Hillerød har mulighederne, men forandring kræver politisk vilje og handling fra byrådet, skriver Søren Larsen. Arkivfoto

DEBAT: "Hillerød har brug for en ny trafikpolitik"

Søren Larsen, Holmegårdsvej 8 Hillerød

Forleden skete der endnu en ulykke på Holmegårdsvej. Sidste år blev en cyklist dræbt i en ulykke på vejen. Hillerød Kommunes reaktion var som altid, at kommunen ikke kunne gøre noget, da der mangler penge.

Det er ikke sandt. Hvis der var politisk vilje til at forbedre forholdene for de bløde trafikanter og for beboerne på vejen kunne man gøre det i morgen.

Nedsæt hastigheden til 40 km/t og håndhæv forbuddet mod gennemkørsel for lastbiler. Det virker. Det koster ikke store investeringer. Det kan gennemføres med det samme. Det kræver blot politisk vilje.

Efter den tragiske ulykke sidste år blev der afsat midler til en cykelsti på vejen. I dette projekt bør der også indarbejdes hastighedsregulerende tiltag, der kan medvirke til at dæmpe hastigheden på trafikken. Det kunne for eksempel være en brostensbelagt indgangsportal ved gl Holmegårdsvej og parkeringsbåse på udvalgte steder, hvor der kan findes plads til det.

Når det nye sygehus åbner, forsvinder både ambulancekørsel og den store trafik af personale til sygehuset. Det bør udnyttes til at skabe bedre forhold på vejen.

I dag udgør en stor del af trafikken gennemkørende trafik, der kommer nordfra og skal hele vejen gennem Hillerød og ud til de mange arbejdspladser i industrikvarteret, og de store virksomheder ved Peder Oxes Alle.

Denne trafik bør slet ikke køre igennem Hillerød, men i stedet ledes udenom på de allerede eksisterende omfartsveje.

Hillerød har mulighederne, men forandring kræver politisk vilje og handling fra byrådet. Så kære politikere, har I viljen?

Publiceret 28 May 2018 18:00