Naturen har brug for mere beskyttelse end fine ord i skåltaler og på skrift, mener Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

Naturen har brug for mere beskyttelse end fine ord i skåltaler og på skrift, mener Michael Liesk. Foto: Michael Liesk

DEBAT: "Drop det skønmaleri"

Af
Michael Liesk

Humlehaven 16

3400 Hillerød

Vores borgmester og med hende flere fremtrædende erhvervsfolk tegner en fremtid for Hillerød, hvor vækst er blevet nøgleordet. Imens forsvinder byrum under den tiltagende byfortætning.

Naturen må vige for nye bydele, hvor projekt-beskrivelser lover guld, svaner og grønne skove. Men de grønne skove og den bynære natur forsvinder, og vores insekter og fugle bliver presset. Flere biler i de tæt beboede områder i bykernerne er hverken sund kost eller særlig miljøvenligt.

For at give plads til det nye sygehus og Favrholm by flytter man nu padderne og frøer og bortgraver den gamle Salpetermose. Padder og frøer vender som bekendt tilbage til deres vandhuller, vores frøer og padder finder hverken vandhuller eller Noahs ark, men muligvis et synkende landsbyhospital.

På Amager fælled kom man trods alt på bedre tanker!

Kommunerne kæmper indbyrdes om at komme først og være størst med alt, men er det vejen frem?

Lad os dog i fællesskab sikre en bæredygtig udvikling for hele regionen, byerne og ikke mindst landdistrikterne. Det burde være en opgave i alles interesse, at vi fordeler sol og vind lige.

Mere vækst og øget forbrug har fornylig medført et opråb fra 300 klimaforskere, der advarer mod den udvikling.

Vores klode, naturen , klimaet og vores ressourcer kan ikke holde til en fortsat udvikling hvor vækst alene er nøgleordet.

Det er på høje tid vi skifter kurs og ikke bare bruger fine ord om bæredygtighed i taler og på skrift.

Michael Liesk. Pressefoto

Michael Liesk. Pressefoto

Publiceret 27 May 2018 14:00