De trafikale problemer i krydset ved Marie Mørks Skole skal løses, skriver Dan Riise. Arkivfoto

De trafikale problemer i krydset ved Marie Mørks Skole skal løses, skriver Dan Riise. Arkivfoto

DEBAT: "Trafikproblemer i kryds er sat på dagsordenen"

Af
Dan Riise (V)

Formand for Arkitektur,

Byplan- og Trafikudvalget

Henrik M. Christensen, forstander på Marie Mørks Skole, har i et indlæg i Hillerød Posten skrevet om den problematiske trafikafvikling i krydset Milnersvej/Hammerholtvej.

Jeg er ganske enig i, at fremkommeligheden er et problem i krydset. Det gælder i øvrigt også andre steder i Hillerød.

Det er et emne, der står højt på dagsordenen i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Jeg kan oplyse, at allerede på vores kommende møde 6. juni i udvalget er dette vigtige emne på dagsordenen. Og i den forbindelse også udfordringerne omkring det nævnte kryds.

Læserbrevet giver mig i øvrigt anledning til at understrege, at ansvaret for denne her sag og i øvrigt andre sager i kommunen, ligger hos politikerne. I den konkrete sag er ansvaret efter kommunalvalget mit som formand for udvalget og i sidste ende byrådets.

Og det ansvar tager jeg og byrådet alvorligt. I den forbindelse vil jeg godt understrege, at jeg og forvaltningen gerne indgår i en direkte dialog med borgerne og andre interessenter.

Jeg har derfor bedt vores teknikere tage kontakt til skolen for at orientere om de seneste planer og tiltag omkring krydset, herunder naturligvis høre om skolens observationer og ideer. Derefter er det op til os som politikere at sørge for at få afsat midler til den rette løsning

Jeg kan supplerende oplyse, at udvalget har besluttet at udarbejde et budgetønske, hvor midlerne eksplicit skal bruges i arbejdet med trafikafvikling og fremkommelighed. For der er behov for at få gjort noget ved den trafikale fremkommelighed i Hillerød.

Publiceret 25 May 2018 14:00