Lene Kattrup opfordrer til, at man skriver under på bevarelsen af en sti i Uvelse, når nye boliger bygges. Illustration fra lokalplansforslaget: HHM A/S/ Nemmings Tegnestue ApS

Lene Kattrup opfordrer til, at man skriver under på bevarelsen af en sti i Uvelse, når nye boliger bygges. Illustration fra lokalplansforslaget: HHM A/S/ Nemmings Tegnestue ApS

DEBAT:

Bevar vores sti i Uvelse Nord, det nye boligområde

Lene Kattrup, Kornvænget 26, Uvelse, 3550 Slangerup

Du kan nu skrive under på skrivunder.net, hvis du vil bevare stien fra krydset Damtoften/Lystrupvej til Uvelse Renseanlæg, som den er nu.

Den vel smukkeste og mest benyttede sti i Uvelse. Hvis der laves en kørebane med biltrafik ved siden af stien, vil der – uanset evt. fartdæmpning og adskillelse med grøft - i stedet være tale om et fortov med grus. Ikke en sti.

Og hvis du mener, at en adgangsvej fra øst er en mere hensigtsmæssig og elegant løsning, der har fokus på at bevare roen i bymidten og undgå øget trafikbelastning her. Og desuden gør det lettere for de nye beboere at komme til Hillerød, da de så ikke skal køre en omvej.

Nogle potentielle købere til de nye huse vil fravælge på grund af denne omvej ad mindre villaveje og igennem bymidten, hver gang de skal køre til Hillerød.

Ved at etablere biladgang til boligområdet fra øst skånes Uvelse for en del ekstra trafik både igennem Gørløsevej og Uvelse Byvej, hvor mange gående børn og andre dagligt krydser disse veje til skolen og købmanden. Der er i forvejen for meget trafik her.

Økonomisk set er de to løsninger nok nogenlunde ens. Løsningen fra øst er på flad mark, hvor et mindre areal landbrugsjord til vejen skal købes af landmanden, mens adgangsvej fra vest til gengæld indebærer planering og fældning af en del træer.

Hvis man nedlægger en smuk, meget anvendt sti, ødelægger man væsentlige goder for beboerne, natur- og herlighedsværdier, som de har vænnet sig til at have. Værdier, der også tiltrækker nye huskøbere. Det vil ofte nedsætte salgsprisen på de eksisterende huse.

Nogle af os er meget positive over for det nye boligområde, men ønsker, at adgangsvejen skal være fra øst. Hvis du er enig og ønsker at skrive under, er linket kun indtil 30. maj:

https://www.skrivunder.net/det_nye_boligomrade_uvelse_nord_hillerod_adgangsvej

Publiceret 19 May 2018 05:00