Socialdemokratiet har fremlagt en ambitiøs plan for et grønt Danmark, skriver borgemster Kirsten jensen og folketingsmedlem Christine Antorini. Arkivfoto: Martin Warming

Socialdemokratiet har fremlagt en ambitiøs plan for et grønt Danmark, skriver borgemster Kirsten jensen og folketingsmedlem Christine Antorini. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT:

"Endnu mere natur og grønne job"

Christine Antorini, MF (S), Hillerødkredsen og Kirsten Jensen, borgmester (S)

Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med nærhed til både kyst, skov og store kulturseværdigheder.

Med Nationalparken Kongernes Nordsjælland, der officielt åbnes 29. maj, er forudsætningen for at udvikle en grøn vision sammen blevet endnu bedre. Vi får flere naturoplevelser og bedre friluftsliv som borgere, og biodiversitet kan øges med flere forskellige dyr og planter.

Vi kan også skabe flere nye grønne job, der både kan udvikles med nationalparken inden for turisme, og med grønne virksomheder inden for eksempelvis klima- og energiteknologi i kølvandet på en ambitiøs satsning på grøn vækst.

I Socialdemokratiet har vi netop fremlagt en ambitiøs plan for et grønt Danmark. Vi ønsker en fremtid baseret udelukkende på ren energi og med meget mere natur og en sundere hverdag.

Vi foreslår blandt andet, at der på sigt skal etableres 75.000 hektar urørt skov, 15 nye, vilde naturparker i Danmark og en national kystsikringsfond. Vores mål er desuden en halv million grønne el-baserede biler i 2030, tre havvindmølle¬parker og en milliard til en grøn fremtidsfond til forskning i grøn energi og bæredygtige miljøløsninger. Også her er der masser af muligheder for at tænke Hillerød Kommunes grønne profil ind. Kommunalt er vi langt med energiforbedring af bygninger og kommunalt-privat er vi i gang med grønt symbiose-samarbejde baseret på forsyningsvirksomheden.

Vi kan fælles og hver især komme videre, blandt andet med det socialdemokratiske forslag om at sikre ladestandere i hele landet. Vi kan få det grønne og det erhvervsmæssige til at spille sammen – igen! Vi glæder os til at komme i gang.

Publiceret 16 May 2018 20:00

SENESTE TV