Arkivfoto: Mdt

Arkivfoto: Mdt

DEBAT:

“Tre nye storfabrikker i Kongernes Nordsjælland”

Af Rasmus Vedel, Nødebovej 13, 3480 Fredensborg

Industrien er rykket ud i vores nationalpark.

Produktionen af flis til varmeværkerne i Hillerød, Helsingør og Gilleleje kommune er nu henlagt til at foregå i vores nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”.

Produktionen kan nemlig ikke godkendes ved de nyopførte værker. Dette betyder, at træstammer først skal transporteres ud midt i nationalparken, hvor det flises af en kæmpe maskine under enorm støj, og derefter køres flisen af andre lastbiler til værkerne.

En massiv trafikbelastning, som påvirker både skovens dyreliv og besøgende, skovlandsbyerne og byerne med værkerne.

Det er store mængder træ, som bliver kørt ud i skoven. En stak på ca. 350x6x3 m(6300m3) bliver løbende hver måned kørt til Jagtvej midt i Gribskov. Der ligger yderligere to lignende mindre ”fabrikker” i nationalparken. Det kræver rigtig mange unødige lastbilture at transportere alt det træ frem og tilbage.

Det burde være åbenlyst muligt at lave en integreret flisproduktion ved de nyopførte værker, således at de gældende miljøkrav bliver overholdt, i modsætning til måden produktionen foregår på nu, i Kongernes Nordsjælland. Det ville være langt mere rationelt og økonomisk og til glæde for mange skovgæster, samt kommunernes co2 regnskab at henlægge flisproduktionen til værkerne.

Så mit spørgsmål til kommunerne er, hvor længe skal sådan en uholdbar planlægning foregå?

Publiceret 16 May 2018 14:00

SENESTE TV