Forvaltningen må komme med konkrete forslag til infrastrukturen: Sikre parkeringspladser (uden for byen), sikre kloakker der kan klare presset og udbedre nedslidte veje, skriver Sten Svensson. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Forvaltningen må komme med konkrete forslag til infrastrukturen: Sikre parkeringspladser (uden for byen), sikre kloakker der kan klare presset og udbedre nedslidte veje, skriver Sten Svensson. Arkivfoto: John Jessen Hansen

DEBAT:

“Lad os en lave en langsigtet plan for vores by”

Af Sten Svensson, P. Mogensensvej 1, Hillerød

Hvor er Egon Olsen? Eller rettere, hvor er den gode, gennemtænkte og sammenhængende plan for vores by?

Der bliver bygget flere og flere boliger i nærheden af bymidten. Flere og flere borgere skal bo på mindre og mindre plads. Det må de selv om, men er der tænkt på de trafikale forhold? Nordre Jernbanegade bliver nu engang ikke bredere af sig selv, så den kan tage de øgede trafik. Slangerupgade, med sine brosten, er slet ikke gearet til den trafik, som allerede er der i dag. Og sådan kan man helt sikkert blive ved.

Er det ikke på tide, at vi får alle planer om nybyggeri smidt op i luften og starte med en blankt stykke papir. Hvordan bevarer vil vores by bedst - hvad ønsker vi af byggeri, grønne områder og bilfrie områder? Hvordan forskønner vi det, vi har?

Er det vigtigt for byen, at vi har en campingplads, eller vil vi hellere se flere højhuse på det grønne område? Retorisk spørgsmål - men det er nu den slags spørgsmål, vi borgere drøfter over hækken.

Jeg forstår, at der er findes planer for byudviklingen - men det nytter jo ikke, hvis de bare bliver lavet om, når der kommer en ny investor med et stort byggeri i støbeskeen. Så kan en plan om etagebyggeri på maximalt tre etager pludseligt ændres til 6-7 stk. Det taler vi også meget om mand og kvinde imellem.

Og så må forvaltningen komme med konkrete forslag til infrastrukturen: Sikre parkeringspladser (uden for byen), sikre kloakker der kan klare presset og udbedre nedslidte veje.

Lad os få en ordentlig dialog mellem borgere og byråd - lad og få lavet en god, gennemtænkt og langsigtet plan for vores dejlige by. Og indtil vi har en fælles plan, så lad være med at igangsætte eller godkende nyt byggeri.

Publiceret 06 April 2018 08:00

SENESTE TV