DEBAT:

"Studehandel kontra borgerinddragelse"

Flemming Thornæs Skovlyet 4, Gadevang 3400 Hillerød

Det er et problem for den demokratiske proces, når byrådet i byplansager laver aftaler med entreprenører og bygherre forud for den offentlige høringsproces, som herefter kan betragtes som en rendyrket farce eller skueproces.
Vi har set nogle eksempler igennem de senere år.
Møllebrogrunden er et eksempel på en lang proces mellem bygherre og kommunen, hvor grunde blev opkøbt, og kommuneplanen blev tilpasset til at kunne danne grundlag for et storcenter.
Det kuldsejlede dog, blandt andet på grund af veto fra fem nabokommuner. Den offentlige høring ændrede kun minimalt på det efterfølgende boligprojekt.
Markedspladsen. Endnu inden den nye kommuneplan havde været til debat og var blevet vedtaget, havde Byrådet 'solgt skindet' via en aftale med et pensionsselskab om, at der vil kunne bygges op til 6-7 etager. Den eksisterende kommuneplan 2013 sagde max. fem etager.
Det er patetisk, at politikere i valgkampen bedyrede deres iver for at beskytte den centrale bykerne mod fortætning og højdebyggeri og så alligevel stemte for den nye kommuneplan, som giver mulighed for 6-7 etager.
Det nye menighedshus for Hillerød kirke. Her gennemførte kirken en intern proces og præsenterede byrådet for et færdigt projekt, som byrådet herefter udarbejdede et forslag til lokalplan for. Også her har bygherre investeret tid og kapital, som gør det illusorisk for offentligheden at ændre på det endelige resultat.
Hvad er det lige, vi skal diskutere i en lokalplanproces, når nogle af de mest centrale kritikpunkter allerede er taget ud af ligningen?
Det er derfor kærkomment, at det nye udvalg for arkitektur, byplanlægning og trafik vil skærpe gennemskuelighed og indføre en før-offentlighedsfase forud for udarbejdelse af lokalplanforslag.
For at det skal blive en succes, forudsætter det dog, at det nye byråd undlader at indgå studehandler med bygherrer forud for processen og at før-offentlighedsprocessen bliver annonceret bredt og ikke kun på kommunens hjemmeside.

Publiceret 09 January 2018 16:00

SENESTE TV