DEBAT:

"Informationspligt, nej - men absolut nødvendigt"

Dan Sterup , Faglige Seniorer, Helsingørsgade 2, 1, Hillerød

Til pressen udtaler den nuværende formand for ældrerådet Birgit Vejby, at det ikke ligger i ældrerådets struktur at påtage sig at informere, men at man selv må påtage sig at opsøge informationerne på hjemmesiden.
Det er da noget af en arrogant holdning at have, når man betænker, at rådet repræsenterer en stor del af dem, der ikke betjener sig af internettet.
I øvrigt er det helt op til det nye råd selv at afgøre, hvorledes struktur, informationsniveau og arbejdsform skal være. Det skal de fem nyvalgte medlemmer vel også være medbestemmende om?
Som bekendt indgår det i konstitueringsaftalen for Hillerød kommune, at man “ønsker at finde løsninger sammen med de mennesker, der skal leve med dem”. Dette indbærer at involvere borgerne, skabe mere inddragelse og indflydelse - gøre det mere attraktivt at være en del af beslutningsprocesserne.
Det ville klæde ældrerådet at være i samklang med den kommunalbestyrelse den refererer til.
Læs også: "Mere information fra Ældrerådet ønskes"

Publiceret 15 December 2017 16:00

SENESTE TV