DEBAT:

"Vi øger normeringen for alle børn"

Christina Høi Skovdal (A) næstformand, Børne- og Familieudvalget Løngangsgade 31A, 3400 Hillerød

Vi har netop øget normeringen i vores daginstitutioner. Det gør en forskel for alle børn. Det er helt nødvendigt for at skabe den kvalitet i vores dagtilbud, som alle taler om. Et højkvalitetsdagtilbud er nemlig ikke alene et dagtilbud med mange uddannede pædagoger, det er et sted, hvor de voksne sætter pædagogiske aktiviteter i gang og skaber en hverdag med indhold.
Alle børn får gavn af de øgede normeringer, og 50 procent af midlerne er oven i købet øremærket til de dagtilbud, som har flere børn, der har brug for en håndsrækning. Vi kan med en tidlig indsats gøre en stor forskel for de mest udsatte familier. Det giver menneskelig værdi og har betydning for alle børnene i det samme dagtilbud, men er også sundt for kommunekassen, fordi vi skal lave færre indsatser senere i barnets liv.
Nye Borgerlige vil ikke være med til at hjælpe de svageste børn, fordi de mener, at flygtninge må integrere sig selv. Lad mig slå fast. Indvandrerbaggrund er kun ét parameter ud af seks, som pengene gives ud fra. Mange af disse dagtilbud har en overvægt af danske børn. Socialdemokratiet vil gerne hjælpe børn med at blive en del af et dansk dagtilbud. Her lærer de nemlig sproget hurtigt, får danske kammerater og får en helt almindelig hverdag.
Nye Borgerlige vil ramme de allersvageste børn og familier; vi andre vil hjælpe dem og helheden.

Publiceret 30 November 2017 13:00

Hillerød Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Hillerød Posten
SENESTE TV