DEBAT:

"Der er noget, der hedder mandejob og kvindejob"

Af Preben Eriksen, Østervang 65, 2. tv. Hillerød

Med jævne mellemrum udtrykkes meninger om antallet af kvinder i bestyrelser, byråd, folketing, ministerier med mere. Altså en debat om hvem der skal bestemme / have magten.
Det kan godt være, at vi i dag skriver 2017, og som det kaldes nye tider, men kvinder og mænds natur ændrer sig ikke, bare fordi vi er i et bestemt årstal. Man er nødt til at indse, at der er noget, der hedder mandejob og kvindejob.
Det er en naturlov, at man altid vil stræbe efter det, man mangler og længes efter. Og da kvinder ikke, lige som mænd, er i underskud af magt og trang til at styre og kontrollere, så har de heller ikke nogen grund til at stræbe efter den magt, som de i forvejen hviler på. Der er da også rigelig med mænd, der gerne vil have disse magtposter. Men husk, at bag enhver mand står der en kvinde. Og endelig: Magt er ikke noget, man får - det er noget, man tager.
Jeg siger ikke, at kvinder ikke skal gå ind i disse hverv. Selvfølgelig skal de det. Men jeg vil gerne påpege årsagen til, at der visse steder i samfundet opstår denne debat. Og så lige disse to linjer :
En rigtig kvinde er en kvinde, der udfører sin kvindelige mildhed med mandlig kraft.
En rigtig mand er en mand, der udfører sin mandlige kraft med kvindelig mildhed.

Publiceret 30 November 2017 16:00

SENESTE TV