DEBAT:

“Bevar lindetræerne på Østergade og lav en ny lokalplan”

Af Flemming Thornæs. Cand.
Arch./Byplanarkitekt, medl. af SF-
Hillerøds best., Skovlyet 4,
Gadevang, Hillerød, og Michael
Liesk, murerarbejdsmand, medl.
af SF-Hillerøds best., Humlehaven
16, Hillerød

Forslag til lokalplan for nye boliger ovenpå Irma og nyt sognehus på Østergade er elendig byplanlægning.
Boliger oven på Irma bliver for højt. Fjern minimum en etage, så bygningen kun bliver på 2½ etage. Irma-bygningen beskrives som en ”høj kælder”. Det er det rene vrøvl og skal skjule, at den foreslåede bygning reelt bliver på 4-5 etager.
Fjern altanerne i den nederste etage, så fodgængere er fri for at få dem i hovedet. Vi skal ikke gentage fadæsen fra The Hill over for stationen.
Vi protesterer imod, at kirken i tilsyneladende hemmelighed har gennemført en arkitektkonkurrence om et nyt sognehus, hvor vi borgere blot skal acceptere resultatet.
Vi protesterer på det kraftigste imod fældning af de 70-80 år gamle lindetræer. Træerne er tidligere blevet betegnet som bevaringsværdige. Det skal respekteres og ikke ændres første gang, at de står i vejen for andre planer. Betegnelsen ”bevaringsværdighed” gælder både i forhold til den visuelle og oplevelsesmæssige adgang til kirken, men også i forhold til oplevelsen af Østergade. Og træerne kan leve i mindst 200 år endnu.
Lokalplanen foreskriver, at kirkens monolitiske fremtoning og historicistiske arkitektur skal beskyttes. Den foreslåede bygning respekterer ikke kirken på den beskrevne måde.
Lokalplanen mangler tegninger af de kommende bygninger. Det er et kæmpe minus.
Lokalplanen giver mulighed for en sti fra biografen til Irma parkeringen langs med kirken.
Trafik og parkering er stort set ikke behandlet i lokalplanen. Det, der skrives, er så indforstået, så de færreste vil være i stand til at forstå hensigten. Hvor skal ”Irma”-beboerne og gæster til det nye sognehus parkere? Hvor mange biografgæster vil anvende Irma parkeringen? Hvor meget ny trafik vil de to projekter generere? Ingen af disse spørgsmål besvares i lokalplanforslaget.
Der er kun en ting at gøre. Træk lokalplanforslaget tilbage til forvaltningen og gør arbejdet ordentligt næste gang.

Publiceret 25 November 2017 17:00

SENESTE TV