DEBAT:

“Velplanlagte byer er sundere og mere innovative”

Af Jesper Steen Lorentzen, partner i Frederiksborg Gruppen, Slotsgade 67B, Hillerød

Hillerød er begunstiget med høj byggeaktivitet af nye boliger, arbejdspladser og studiepladser. Tidsskriftet The Lancet har nyligt bragt et studie, der viser, at byers fysiske udformning har betydning for borgernes fysiske aktivitetsniveau og udvikling af livstilssygdomme. De faktorer, der spiller mest ind, er befolkningstæthed, og at man kan gå til alt.
Et andet studie af Nobelprismodtager Stieglitz viser, at de meste innovative byer er de velplanlagte, med stor tæthed, og bygningsmæssig og befolkningsmæssig mangfoldighed.
Eksemplet Ålborgs forvandling til innovativ universitetsby skyldes insisteren på bæredygtighed, der i Ålborg ikke bare handler om miljøet, men også sociale relationer og miks af befolkningsgrupper. Ålborg har bevidst satset på en mangfoldighed hvor ungdomsboliger og penthouselejligheder gnubber skuldre og deles om de attraktive udsigter.
Større mangfoldighed kræver villighed til at bygge tættere og højere. Bygningers højde skal vurderes fra sag til sag. Bygninger bliver sjovere og mere interessante, hvis man kan mærke, at funktioner og arkitektoniske dispositioner er tænkt i forhold til omgivelserne og får deres sammenhæng med omgivelserne til at lyse op.
På Kalvebod Brygge blev i 1990'erne opført huse i fire etager uden kommunens fokus på arkitektur. Husene er i dag udskældte. Også på Kalvebod Brygge fik SEB i 2008 friere arkitektoniske rammer, men med kommunalt fokus på kvalitet. Det har medført en bebyggelse og byrum, der har fået international anerkendelse og besøges af arkitekturstuderende fra hele verden.
De bygningsmæssige udfoldelsesmuligheder har givet mulighed for etablering af et byrum, der tilføjer et frodigt landskab, der benyttes flittigt af Københavns borgere og bygningens arbejdspladser. Disse offentlige værdier var ikke blevet skabt, hvis man kategorisk havde fastholdt et krav om maksimalt fire etager.
Er ønsket en innovativ, sundere og mere bæredygtig by, skal man være åben over for byfortætning og byggerier med ekstra etager.

Publiceret 21 November 2017 04:00

SENESTE TV