DEBAT:

"Svar til ældrerådet"

Af
Dan Sterup Faglige Seniorer i Hillerød Helsingørsgade 2 1.

Hillerød

Kære Birgit Vejby.
Tak for din respons. Din frygt for, at Faglige Seniorer vil ødelægge samarbejdet i det nye ældreråd er helt ubegrundet.
Det har vi ingen intentioner om, men når vi er uenige i en truffen beslutning og ønsker at få den lavet om eller forhindre, at noget tilsvarende sker en anden gang, er det vores helt legitime, demokratiske ret at forsøge at finde frem til nogle kandidater, der repræsenterer vore synspunkter.
Det er vores mulighed nu, hvor der er nyvalg. Det anfægtes forhåbentlig hverken af dig eller ældrerådet.
Det er tankevækkende - ikke mindst for dig som formand - at det er lykkedes Faglige Seniorer med et par læserbreve og et arrangement i Slots Bio at få ældrerådet sat i fokus, og at mange mennesker pludselig er klar over, at et sådant eksisterer.
At vi har formået at skabe den synlighed, som det afgående ældreråd ikke har formået gennem fire år.
Mange spørger os, om ældrerådet er det samme som Ældresagen. Måske burde rådet hylde armslængdeprincippet til Ældresagen, da det jo repræsenterer alle +60'ere - også de mange, der ikke er medlemmer.
Vores holdninger til for eksempel Flextrafik og brugen af private firmaer er principielle, og dem holder vi fast i, selvom det ikke i første omgang er muligt at få dem ændret.
Heller ikke vores syn på ældrerådets tilslutning til brugerbetaling for tøjvask ændrer vi - det er klar borgerlig politik.
Det er også nu, hvor der er nyvalg, det er tid at gøre status og overveje, om alt skal være som hidtil, eller der skal nye visioner til. Det vil Faglige Seniorer gerne bidrage til sammen med det nye ældreråd.

Publiceret 12 November 2017 20:00

SENESTE TV