DEBAT:

Ældrerådet: Svar på læserbrev 'Det glemte valg'

Af
Birgit Vejby formand for Hillerød Ældreråd Nyhusevej 6 Hillerød

Kære Dan Sterup.
Vi forstår ikke dit indlæg. Du har været trofast til alle vore møder, hvor vi ville spørge de ældre borgere om, hvad der var vigtigt for dem. Desværre kom der ikke mange, selvom vi reklamerede meget om møderne. Vi var altid glade for at se dig, og du har aldrig udtrykt din utilfredshed med os. Vi har også med glæde deltaget i jeres møder, når vi blev indbudt.
Vedr. Flextraffik havde vi besøg af Tue Tortzen til et af vores møder, og han fortalte, det var for dyrt for Hillerød.
Der er ingen private firmaer, der har med ældre at gøre i Hillerød, der er gået fallit, og i vores by bruges der kun uddannet arbejdskraft.
Vi har sammen med Ældresagen og Hillerød Kommune været med til at afholde mange møder om demens.
Vi kommer på alle plejecentre regelmæssigt og er bl.a. med til beboer/pårørendemøder.
Mht. tøjvask stemte vi for pga. hygiejne. Hvidt tøj bliver kogt, og alt kommer tilbage til den ældre pænt sammenlagt lige til at lægge i skabet. Det kan ikke være rigtigt, at vores uddannede personale skal bruge deres tid på at vaske og gøre rent. De skal efter vores mening bruges til personlig pleje.
Vi ville gerne, at prisen var 100 kroner, men det kan det nye byråd jo forhandle sig frem til. Tøjvask har intet at gøre med, at kommunen skal tjene penge, det er kun for at gøre det bedre for borgerne.
Vi har udarbejdet mange høringssvar, og tilbagemeldingen fra byrådet har altid været, at man var glade for vores indsats.
Så, kære Dan, ødelæg nu ikke samarbejdet i det nye ældreråd på forhånd.

Publiceret 05 November 2017 10:00