DEBAT:

Løb ikke fra egne tilbud

Af
Michael Liesk (SF) KV17 Kandidat Humlehaven 16

3400 Hillerød

På et af kommunens egen opslag på parkeringshuset i Østergade fremgår det, at Huset er til salg, og at der er mulighed for at bygge boliger i to etager.
Parkeringshuset har været til salg længe, og nu byder Domea ind, dog med den betingelse, at der kan bygges i 6,5 etager. Det er ikke rimeligt, at alene udsigten til at kunne sælge, får kommunen til at ændre det oprindelige udbudsmateriale, og at der eventuelt udarbejdes en ny lokalplan, der åbner for yderligere etagemeter. Der bygges heftigt i området, og der er allerede planer for Irma bygningen med en tilbygning på tre etager samt et nyt sognehus.
Trafikken i området er på det seneste beskrevet adskillige gange, og jeg skal undlade at gøre opmærksom på, at flere boliger i området end de planlagte vil øger mængden af biltrafik i området.
Der må gerne tages hensyn til de borger, der bor i området. Det er os, der skal leve med mængden af støj og udledninger fra de mange biler.
PS. En by må også gerne have grønne og åbne områder til gavn for miljøet og borgerne.

Publiceret 05 October 2017 16:00

SENESTE TV