DEBAT:

Forbrugervalg til Hillerød Forsynings bestyrelse

Ole Nielsen Skippermosen 18, 3400 Hillerød

Tiden nærmer sig, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer, senest 15. oktober (elektronisk via Hillereød Forsynings hjemmeside).
På baggrund af min erfaring på godt og ondt vedrørende seperatkloakering på min matrikel Skippermosen 18, hvor jeg har haft adskillelige korrespondancer og møder med både bestyrelse og direktion angående udførelsen, stiller jeg op til bestyrelsen.
Desværre for mig endte det ud i, at jeg som påbudt, havde jeg projekteret og igangsat arbejdet inden, det politisk blev sat i bero.
Det indebar, at seperatkloakeringen mod både Skippermosen og Prinsens Vænge ikke kunne stoppes og for mig medførte store ekstra omkostninger.
Vil derfor opfordre alle privatforbrugere om at støtte op om mit kandidatur til varetagelse af jeres interesser.

Publiceret 04 October 2017 15:00

SENESTE TV