Christina Thorholm.

Christina Thorholm.

DEBAT:

Forsinket Hillerødmotorvej er en væksthæmmer

Af
Christina Thorholm (R) byrådsmedlem Hillerød

Klaus Fisker (R) byrådsmedlem Allerød

Rasmus Villefrance (R) spidskandidat KV17 Gribskov

Radikale Venstre i Allerød, Hillerød og Gribskov lytter til erhvervslivets ønsker, med hensyn til en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Helsinge.
Vi havde inviteret Martin Lidegaard til Hillerød, for at han ved selvsyn kunne se på forholdene på motortrafikvejen. Martin Lidegaard bakker som folketingskandidat for Nordsjælland op om denne investering.
Mange erhvervsledere i Nordsjælland har udtalt, at en af de væsentligste forudsætninger for at bevare konkurrencekraften i en virksomhed er en god infrastruktur. Flere virksomheder etablerer sig i området i og med, at det er forholdsvis let at rekruttere arbejdskraft. De bor inden for en rimelig transporttid.
Men med den øgede trafik-intensitet gennem årene på Hillerødmotorvejen og dens forlængelse nordpå er udfordringen for erhvervslivet, at det bliver sværere at konkurrere om den kvalificerede arbejdskraft.
En borger fra Ballerup, som for eksempel ønsker en ansættelse i en virksomhed i Hillerød, overvejer nøje, hvorvidt det kan betale sig at køre til Hillerød frem for at tage et job i Ballerup.
Tiden spiller afgørende ind, idet mange familier har en stram tidsplan i hverdagen. Der skal afleveres og hentes børn i daginstitutioner og børnehaver, og trafikpropper på motorvejen og motortrafikvejen kan være den faktor, der gør, at en potentiel medarbejder takker nej til et job i Hillerød.
Får Det Radikale Venstre sit ønske opfyldt om en fremskyndelse af Hillerødmotorvejen til Helsinge vil vi i Nordsjælland fortsat have virksomheder, der er konkurrencedygtige, og samtidig kunne vinke farvel til de mange dødsulykker, vi har oplevet ved motorvejens overgang til motortrafikvej ved Allerød.
Vi skal derfor opfordre politikerne på Christiansborg til at fremme udbygningen af Hillerødmotorvejen.

Publiceret 04 October 2017 20:00