DEBAT:

Ny lokalplan i stationszonen

Iwan Krasilnikoff Nyhusevej 34, Hillerød

Når man læser om planerne om at bygge et nyt storcenter i Hørsholm/Kokkedal området, og man læser om en bypass-toglinie direkte til Halsnæs fra København, så betyder det for mig, at Hillerød har sovet i timen, at vi har glemt at sikre vores livliner til omgivelserne! På grund af dårlige (læs ingen) visioner, endsige handlinger på det trafikale område gider omgivelserne ikke Hillerød, jo 50 turistbusser dagligt – uden handelsinteresse – men det giver ikke mad på bordet. Nu vil man slå det sidste og endelige søm i kisten, så man ikke kan udvikle, modernisere stationszonen. Lokalplan 432 mellem Carlsbergvej, Campus og Stationen vil endeligt blokere for en udbygning, renovering af Lokalplan 432 mellem Carlsbergvej, Campus og Stationen vil endeligt blokere for en udbygning, renovering af busterminalen og centralstationen.
Der er ikke planlagt nogen busforbindelser/stoppesteder på østsiden af stationen, skolerne bliver nødlidende, visionen om et forskningscenter på ”det gamle sygehusareal” bliver nødlidende. Det er bekvemt for denne plan 432, at Carlsbergvej ikke bliver forlænget, men med 5.000 flere biler i døgnet bliver det kaotisk! Det aktuelle trafikhelvede på vestsiden af Stationen, Østergade, Langesvej og Milnersvej forbliver uændret/uløst.
Kære Tue Tortzen, dine vækstdrømme løses ikke med frimærkelokalplaner og mursten, men med visionær trafikplanlægning og asfalt. Sæt lokalplan 432 i bero, til der er fundet en helhedsplan for Hillerød og omegn.

Publiceret 02 October 2017 15:00

SENESTE TV