DEBAT:

“Besparelsen på Levuk er sammenlignelig med inklusionslovens besparelse på børn med diagnoser”

Af Mette Thiesen Byrådsmedlem og spidskandidat Nye Borgerlige Folkeskolelærer og mor Østergade 20D, 1 th 3400 Hillerød

Socialdemokratiets Louise Colding skriver i et debatindlæg, at jeg har misforstået spareforslaget på Levuk. Argumentationen er besynderlig og enhver kan se, at besparelsen som hun og mange andre partier i byrådet har vedtaget, er massiv. Faktum er nemlig, at man i budgettet har vedtaget besparelser på 530.000 kr. i 2018, 1,435 mill. I 2019 og 2020 og 1,814 mill. i 2021. Forslagets formål er jf. teksten at: ”hjemtage borgere i klub- og fritidstilbud til eget kommunalt tilbud på Café Oasen. Der skal samtidig udarbejdes en ny kvalitetstandard, der betyder, at borgere over 25 år fremadrettet som udgangspunkt skal benytte Hillerød Kommunes egne tilbud.” Kort fortalt, en massiv forringelse af det tilbud de unge modtager nu hos Levuk.
Forskellen er blot, at man rykker grænsen fra 18 år – til 25 år uden at tænke på, at unge med udfordringer, som dem på Levuk ikke har den samme kropslige alder som den kognitive.
Modellen med at hjemtage – og spare på børn og unge med svære vanskeligheder og handikaps er dog ikke noget nyt. I 2012 vedtog et bredt flertal i folketinget – inklusiv socialdemokratiet - nemlig, at man for at spare penge på specialområdet, opfandt udtrykket ”inklusion” og derved hjemtog og fastholdt en masse børn med udviklingshæmmelser, diagnoser og handikaps generelt til den almene folkeskole – uden nogen støtte af nævneværdig grad.
Den reform var født i finansministeriet for at spare penge. Pædagogikken blev lagt på efterfølgende, som en bitter pille der glaseres med sukker for, at den glider bedre ned.
Besparelsen på Levuk er akkurat det samme. Det er nemmere at proklamere at folk har misforstået forslaget, i stedet for ærligt at stå frem og indrømme, at man mener at besparelser i millionklassen er bedre fundet på samfundets svageste – i stedet for på administrative medarbejdere – og at man hellere vil bruge millionerne på computere til børn, der har i forvejen – i stedet for på de unge der har brug for, at vi som samfund hjælper, støtter og holder hånden under dem.
Man kan have forskellige holdninger til dette – min er, at det slet ikke er et sted der skal bespares og at opgaver som disse slet ikke skal hjemtages. De skal derimod fastholdes hos de fagpersoner, der ved mest om det. Socialdemokraterne kan være uenige – men at postulere, at det er fordi, jeg ikke har forstået forslaget – ja det er alligevel for langt ude.

Publiceret 20 September 2017 08:00

SENESTE TV