Fælleslisten glæder sig over, at der blandt andet er blevet plads til et ekstra besøg af sundhedsplejersken i budgettet for 2018-2021. Arkivfoto

Fælleslisten glæder sig over, at der blandt andet er blevet plads til et ekstra besøg af sundhedsplejersken i budgettet for 2018-2021. Arkivfoto

DEBAT:

Budgetforlig med fokus på tidlig forebyggelse og de ældre borgere

Af
Af Nanna Kjær

medlem af byrådet for Fælleslisten

Bolandsvang 51

Hillerød

Vi er med i et budget for 2018, hvor der blandt andet er et øget fokus på tidlig forebyggelse som er en mærkesag for os.
Det betyder, at vi nu får besøg af en sundhedsplejerske til alle børn på 3 ½ år. Det vil styrke den forebyggende indsats og reducere ulighed i sundhed. Normeringen i daginstitutionerne bliver sat lidt op, slet ikke nok, men dog et skridt i den rigtige retning. Vi vil fortsat arbejde hen imod en normering på tre voksne til vuggestuebørn og tre voksne til børnehavebørn.
Læs også: Bugdetforlig med gratis parkering og besparelser i administrationen
Basen som er et rigtig godt forebyggende tilbud i Hillerød, får tilført ekstra penge.
Det gør, at basen har mulighed for at udvide det anonyme rådgivningstilbud, så unge med personlige problemer på ungdomsuddannelserne, også får mulighed for hjælp og støtte.
Vi har alt for mange unge mennesker, der stopper på ungdomsuddannelserne. Det er vi nødt til at gøre noget ved.
Vi får et udvidet samarbejde med TUBA, som hjælper unge familiemedlemmer til alkoholikere, det betyder, at der nu også er mulighed for at hjælpe unge mellem 25 og 30 år.
Vi er rigtig glade for, at der ikke er nogen besparelser på plejecentrene. Vi vil stadig arbejde for at der bliver tilført flere penge til dette område.
Det er lykkedes at få tilført penge til rehabiliteringsafdelingen.
Sundhedsopgaverne i kommunen er støt stigende, og borgerne bliver indlagt på rehabiliteringen med mere og mere komplekse sygdomsforløb.
Det er derfor helt nødvendigt at øge normeringen på afdelingen, så borgerne kan få den pleje af høj kvalitet, der er behov for.

Publiceret 14 September 2017 18:00