En gruppe indsamlede i 2016 2000 underskrifter mod den spildevandsplan, de mente var uretfærdig. Nu stiller af fra gruppen op til forbrugsvalg i Hillerød Forsyning. Arkivfoto: Claus Beyer

En gruppe indsamlede i 2016 2000 underskrifter mod den spildevandsplan, de mente var uretfærdig. Nu stiller af fra gruppen op til forbrugsvalg i Hillerød Forsyning. Arkivfoto: Claus Beyer

DEBAT:

Sæt et kryds til forbrugervalg i Hillerød Forsyning

Af Jens Gammeltoft, Smedievej 121, 3400 Hillerød

I 2016 var det ”Vi protesterer mod tvungen separatkloakering på privat grund”.
”8 mands gruppen” fik indsamlet ca. 2.000 underskrifter for protesten mod tvang, ulighed og brug af midler uden væsentlig miljømæssig effekt.
”8 mands gruppen” eksisterer stadig og står 100% bag mit kandidatur til valget.
Et flertal i byrådet (25. februar) satte spildevandsplanen i bero, og der skal laves en ny plan efter vedtagne nye principper.
Fik du læst: Bredt budgetforlig i Hillerød
Vi kender jo ikke byrådet sammensætning efter KV-valget i november, så vi vil gerne følge op og have indflydelse på beslutninger om Spildevandsplanen og andet vedrørende Vand i Hillerød.
Vi ved dog sikkert, at et lille parti med stor indflydelse i dag stadig mener, at den ”gamle” Spildevandsplan var det rigtige og ikke har skiftet mening herom.
Nu er der forbrugervalg til Hillerød Forsyning. Stem et medlem fra ”8 mands gruppen” ind i bestyrelsen, så vi kan følge udviklingen med hensyn til Vand og Spildevand.
At passe på vores miljø er et fælles ansvar for alle borgere i Hillerød Kommune. Der bør være en rimelig balance mellem miljøeffekt og økonomiske konsekvenser. Det gælder både for Hillerød Kommune og dens borgere.
Mine værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Jeg vil samtidig arbejde for relevant og rettidig information.
Afstemningen foregår elektronisk via Hillerød Forsynings hjemmeside – gå ind her og se mere om mit kandidatur. Valget afholdes i perioden 15. september til den 15. oktober 2017. https://v5.valgservice.dk/hilleroedforsyning/profiles/9kxqhhqn-jens-gammeltoft
Jeg håber på jeres stemme.
Jens Gammeltoft

Publiceret 13 September 2017 08:00